Історія журналу

Заснований 2011 року (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 17565-6415Р від 4 лютого 2011 року)

Включений до переліку фахових видань МОН України з юридичних наук (наказ МОН України від 21 листопада 2013 року № 1609)

Періодичність: двічі на рік

Мови видання: українська, російська, англійська

Голова редколегії – Чернєй В. В., доктор юридичних наук, професор, ректор Національної академії внутрішніх справ

Заступник голови – Костицький М. В., доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений юрист України, професор кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ

Заступник голови – Гусарєв С. Д., доктор юридичних наук, заслужений юрист України, професор, перший проректор Національної академії внутрішніх справ

Відповідальний редактор – Павлишин О. В.кандидат юридичних наук, доцент, докторант докторантури та аспірантури Національної академії внутрішніх справ