Історія журналу

Заснований 2011 року (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 17565-6415Р від 4 лютого 2011 року)

Включений до переліку фахових видань МОН України з юридичних наук (наказ МОН України від 21 листопада 2013 року № 1609)

Періодичність: двічі на рік

Мови видання: українська, англійська