Головна сторінка

Науковий журнал • Виходить двічі на рік • Заснований 2011 • Засновник - Національна академія внутрішніх справ • Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 17565-6415Р від 4 лютого 2011 року • Включений до переліку фахових видань з юридичних наук (наказ МОН України від 21 листопада 2013 року № 1609) • Рекомендовано вченою радою Національної академії внутрішніх справ

ISSN 2519-4666 (Print) 

ISSN 2519-4674 (Online)

Мови видання: українська, російська, англійська.

Періодичність: два рази на рік.

Голова редколегії - Чернєй Володимир Васильович

Заступник голови редколегії  - Костицький Михайло Васильович

Заступник голови редколегії  - Гусарєв Станіслав Дмитрович

Відповідальний редактор - Павлишин Олег Володимирович

 

Редакційна колегія

Етика публікацій і співпраці з авторами

Контактна інформація

Індексування журналу

 

Розділи журналу:

ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
 
МЕТОДОЛОГІЯ ПРАВА
 
ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА
 
ОКРЕМІ НАПРЯМИ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА (ПРОБЛЕМИ ОНТОЛОГІЇ, ГНОСЕОЛОГІЇ, АНТРОПОЛОГІЇ ТА АКСІОЛОГІЇ ПРАВА)
 
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА ЯК МЕТАНАУКА
 
ПРАВО ТА КУЛЬТУРА
 
ПРАВО ТА ПОЛІТИКА
 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ
 
НАУКОВІ ФОРУМИ (НАУКОВЕ ЖИТТЯ, НАУКОВІ ЗАХОДИ)
 
РЕЦЕНЗІЇ