Головна сторінка

Науковий журнал • Виходить двічі на рік • Заснований 2011 року • Засновник – Національна академія внутрішніх справ • Зареєстровано субʼєктом у сфері друкованих медіа – рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 11 січня 2024 року № 26. Ідентифікатор медіа: R 30-02449 • Включений до переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» (наказ МОН України від 2 липня 2020 року № 886) • Рекомендовано вченою радою Національної академії внутрішніх справ

ISSN 2519-4666 (Print) 

ISSN 2519-4674 (Online)

Мови видання: українська, англійська.

Періодичність: два рази на рік.

Розділи журналу:

ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
 
МЕТОДОЛОГІЯ ПРАВА
 
ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА
 
ОКРЕМІ НАПРЯМИ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА (ПРОБЛЕМИ ОНТОЛОГІЇ, ГНОСЕОЛОГІЇ, АНТРОПОЛОГІЇ ТА АКСІОЛОГІЇ ПРАВА)
 
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА ЯК МЕТАНАУКА
 
ПРАВО ТА КУЛЬТУРА
 
ПРАВО ТА ПОЛІТИКА
 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ
 
НАУКОВІ ФОРУМИ (НАУКОВЕ ЖИТТЯ, НАУКОВІ ЗАХОДИ)
 
РЕЦЕНЗІЇ