Редакційна колегія

Головний редактор видання  

Костицький Михайло Васильович, професор кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор (головний редактор)

ORCID

 
Редакційна колегія  

Андреєв Дмитро Володимирович, директор ННІ №3 Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент

ORCID

Полудьонна Наталія Станіславівна, професор кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, кандидат психологічних наук, доцент (секретар редколегії)

ORCID

Бабаніна Вікторія Вікторівна, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент

ORCID

Бандура Олег Олександрович, професор кафедри філософії права та юридичної логіки Національної, академії внутрішніх справ, доктор філософських наук, професор

ORCID

Бараш Євген Юхимович, професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор

ORCID

Берестова Ірина Еріївна, провідний фахівець відділу аналітичної роботи та організації управління Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор

Братель Сергій Григорович, професор кафедри поліцейського права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

ORCID

Варга Чаба, заслужений професор відділення філософії права Католицького університету імені ІІетера ІІажмані, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

Вознюк Андрій Андрійович, завідувач наукової лабораторії з проблем протидії злочинності ННІ № 1 Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор

ORCID

Гвоздік Олег Іванович, професор кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, доктор філософських наук, професор;

ORCID

Джужа Олександр Миколайович, головний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор

ORCID

Калиновський Богдан Валерійович, завідувач кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор

ORCID

Кушакова-Костицька Наталія Вадимівна, професор кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор

ORCID

Кудерміна Олена Іванівна, завідувач кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;

ORCID

Павлишин Олег Володимирович, професор кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент

ORCID

Паства-Войцеховська Беата, завідувач кафедри психології особистості і судової психології інституту психології факультету соціальних наук Гданського університету, доктор філософії, доцент (за згодою)

Сербин Руслан Андрійович, проректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;

ORCID

Співак Марина Вікторівна, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ, доктор політичних наук, кандидат юридичних наук, доцент;

ORCID

Таран Олена Вікторівна, провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем протидії злочинності ННІ № І Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор

ORCID

Тихонова Олена Вікторівна, професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;

ORCID

Хомчинскі Пьотр, професор кафедри соціології організації га управління Інституту соціології Лодзинського університету, доктор філософії, доцент (за згодою)

ORCID

Чорноус Юлія Миколаївна, професор кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор

ORCID

Чурпіта Ганна Вікторівна, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор

ORCID

Шевченко Анатолій Євгенійович, завідувач кафедри теорії, історії права і держави та конституційного права Університету державної фіскальної служби України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ORCID

Юсупов Володимир Васильович, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем криміналістичного забезпечення та судової експертології ННІ № 2 Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник.

ORCID