Роль громадського контролю за виборами в протидії кримінальним правопорушенням виборчого законодавства України

  • В. Саркісян

    аспірант кафедри державно-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк

    https://orcid.org/0000-0002-7868-9173

Анотація

Метою статті є дослідження ролі громадського контролю за виборами в протидії кримінальним правопорушенням виборчого законодавства України. Для її досягнення сформульовано такі завдання: проаналізувати наявні наукові підходи щодо кримінальних правопорушень виборчого законодавства з огляду на громадський контроль за виборами; обґрунтувати власну наукову позицію щодо ролі громадського контролю за виборами в протидії кримінальним правопорушенням виборчого законодавства України. Методологія підготовки публікації ґрунтується на застосуванні міжгалузевого підходу, завдяки якому можливо досконаліше підійти до вивчення питання ролі громадського контролю за виборами в протидії кримінальним правопорушенням виборчого законодавства України, ніж це було б зроблено лише в межах однієї якоїсь галузі – конституційного чи кримінального права. Наукова новизна статті полягає в дослідженні ролі громадського контролю за виборами в протидії кримінальним правопорушенням виборчого законодавства України. Висновки. Громадський контроль за виборами має важливу роль у протидії кримінальним правопорушенням виборчого законодавства та виконує три важливі функції: 1. Попереджувальна функція – наявність громадського контролю за виборами є стримувальним фактором до вчинення різного роду кримінальних правопорушень виборчого законодавства України. 2. Викривальна функція – громадський контроль за виборами дозволяє виявити значну кількість вчинених кримінальних правопорушень виборчого законодавства України, які не були задокументовані правоохоронними органами. 3. Наглядова функція – діяльність правоохоронних органів щодо здійснення кримінальних проваджень кримінальних правопорушень виборчого законодавства також є предметом громадського контролю.

Ключові слова: громадський контроль; вибори; протидія; кримінальні правопорушення; виборче законодавство України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. Саркісян

аспірант кафедри державно-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк

Посилання

Андрушко П. П. Злочини проти виборчих прав громадян та їх права брати участь у референдумі: кримінально-правова характеристика. Київ : КНТ, 2007. 328 с.

Вибори Президента України 2019 : посібник / за ред. Ю. Барабаша. Київ : АK-Group, 2019. 212 с.

Батраченко Т. С. Кримінальна відповідальність за порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) : монографія. Дніпропетровськ : Ун-т митної справи та фінансів. 2016. 181 с.

Бекешкіна І., Довгич В. Опитування громадської думки : посібник. Київ : Демокр. ініціативи, 2012. 49 с. URL: https://dif.org.ua/uploads/pdf/1356088645_2202.pdf.

Більше 60 тисяч поліцейських пройшли курс ОПОРИ щодо реагування на порушення під час місцевих виборів. URL: https://oporaua.org/news/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/22675-bilshe-60-tisiach-politseiskikh-proishli-kurs-opori-shchodo-reaguvannia-na-porushennia-pid-chas-mistsevikh-viboriv.

Діденко О. М. Еволюція розвитку виборчого законодавства України. Науковий вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. 2019. № 4. С. 35–45. doi: 10.33766/2524-0323.88.35-45.

Fedorenko V., Nesterovych V. «Soft Law» in the Mechanism of the International and National Protection of the Constitutional Electoral Rights. Krytyka Prawa. 2020. No. 12 (3). Р. 178–195. doi: 10.7206/kp.2080-1084.402.

Федоренко В. Л., Кагляк Я. О. Інститути громадянського суспільства та інститут громадських організацій в Україні. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2009. № 4–5. С. 75–88.

Каминская Н. В. Влияние глобализационных тенденций на становление региональных правовых систем. Международное право. 2014. № 2. С. 20–33. doi: 10.7256/2306-899.2014.2.10941.

Відповідальність за порушення виборчого законодавства : посібник / за ред. М. Хавронюка. Київ : AK-Group,

122 с.

Ключковський Ю. Б. Принципи виборчого права: доктринальне розуміння, стан та перспективи законодавчої реалізації в Україні : монографія. Київ : Ваіте, 2018. 908 с.

Коцюруба О., Клюжев О., Шевчук-Клюжева О. Розслідування злочинів проти виборчих прав на чергових місцевих виборах 2015 року : підсумк. звіт. Київ, 2015. 192 с. URL: https://opora.lviv.ua/wp-content/uploads/2018/06/ Rozsliduvannya-zlochyniv-proty-vyborchyh-prav-na-chergovyh-mistsevyh-vyborah-2015-roku.pdf.

Козюбра М. Принцип верховенства права і реформа виборчої системи. Вибори та демократія. 2008. № 4. С. 84–87.

Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9–13. Ст. 88.

Лихова С. Я. Кримінально-правова охорона виборчих прав громадянина та шляхи її вдосконалення. Наукові записки НаУКМА. 2000. Т. 18. С. 29–36.

Мазур М. В. Кримінальна відповідальність за порушення виборчих і референдумних прав громадян : монографія. Луганськ : Елтон-2, 2012. 218 с.

Нестерович В. Громадянство як одна з ключових вимог для набуття та реалізації суб’єктивного виборчого права. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2020. № 1 (7). С. 64–83. doi: https://doi.org/10.32689/2617-9660-2020-1(7)-64-83.

Нестерович В. Ф. Конституційно-правові види громадських обговорень. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 4. С. 38‒45. doi: https://doi.org/10.33766/2524-0323.84.38-45.

Нестерович В. Ф. Виборча кампанія : сл. сленг. термінів та виразів. Київ : Ліра-К, 2020. 648 с.

Саркісян В. Конституційно-правове регулювання громадського контролю за виборами в Україні. Науковий вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. 2019. № 4. С. 56–66. doi: 10.33766/2524-0323.88.56-66.

Саркісян В. Типологія громадського контролю за виборами в сучасному конституційно-правовому вимірі. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2020. № 1 (114). С. 120–127. doi: https://doi.org/10.33270/01201141.120.

Виборчий кодекс України : Закон України від 19 груд. 2019 р. № 396-IX. Відомості Верховної Ради України. 2020. № 7–9. Ст. 48.

Про Державний реєстр виборців : Закон України від 22 лют. 2007 р. № 698-V. Відомості Верховної Ради України. 2007. № 20. Ст. 282.

Про Центральну виборчу комісію : Закон України від 30 черв. 2004 р. № 1932-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 36. Ст. 448.


Переглядів анотації: 197
Завантажень PDF: 239
Опубліковано
2021-04-05
Розділ
Філософські проблеми окремих напрямів правознавства