Проблема встановлення істини під час здійснення кримінального провадження

  • Олег САВКІН

    аспірант кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ

    м. Київ, Україна

    https://orcid.org/0000-0002-1709-386X

Анотація

Анотація. Метою статті є пошук об’єктивних критеріїв, на підставі яких можна дійти висновку про те, чи є встановлення істини завданням сучасного кримінального процесу, чи воно витіснене принципом змагальності. Зауважено, що пошук відповіді на поставлене питання передбачає аналіз наявних у кримінально-процесуальному законодавстві засобів доказування та встановлення істини, а також урахування положень сучасних теорій розуміння істини, зокрема постмодерністської теорії, що заперечує існування істини як такої. У статті використано метод порівняльного аналізу для виявлення основних джерел суперечностей, що виникають під час обґрунтування необхідності або, навпаки, недоцільності встановлення істини в кримінальному провадженні, та метод наукового синтезу для визначення ключових аспектів проблеми встановлення істини й віднесення їх до певної групи. Наукова новизна запропонованого підходу полягає в необхідності комплексного аналізу проблеми встановлення істини в кримінальному провадженні шляхом поділу її та три аспекти: нормативний, методологічний і філософський. Сформульовано висновок про те, що пошук відповіді на питання, чи є можливим і необхідним встановлення істини в кримінальному процесі, через призму лише одного або двох із названих аспектів зазвичай не сприяє досягненню результату. Лише позитивна відповідь на це питання в контексті кожного з трьох запропонованих аспектів проблеми встановлення істини дозволяє обґрунтувати твердження про її існування та потребу у встановленні

 

Ключові слова: кримінальний процес; істина; принцип змагальності; постмодернізм; постправда; наратив

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олег САВКІН

аспірант кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ

м. Київ, Україна

Посилання

Бандура О. Гносеологія права як складова філософії права (загальні думки). Філософські та методологічні проблеми права. 2018. № 1–2. С. 25–33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2018_5_8.

Beccaria Ch. On Crimes and Punishments and Other Writings. University of Toronto Press, 2009. 182 p.

Borysenko I., Bululukov O., Baranchuk V., Prykhodko V. The modern development of new promising fields in forensic examination. Journal of Forensic Science and Medicine. 2021. Vol. 7. P. 137–144. doi: 10.4103/jfsm.jfsm_66_21.

Бистрицький Є. Екзистеційна істина і постправда. Філософська думка. 2018. № 5. С. 54–70.

Гвоздік О. Критерії достатності доказів. Філософські та методологічні проблеми права. 2019. № 2 (18). С. 63–70. doi: https://doi.org/10.33270/02191802.63.

Гвоздік О. Логічні основи організації слідчого експерименту. Філософські та методологічні проблеми права. 2022. № 1 (23). С. 13–19. doi: https://doi.org/10.33270/01222302.13.

Klymchuk M., Marko S., Priakhin Ye., Stetsyk B., Khytra A. Evaluation of forensic computer and technical expertise in criminal proceedings. Amazonia Investiga. 2021. Vol. 10. No. 38. P. 204–211. doi: https://doi.org/10.34069/AI/2021.38.02.20.

Котюк О. Судова гносеологія: проблеми методології та практики : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Київський національний університету імені Т. Шевченка. Київ, 2008. 30 с.

Нор В. Істина у кримінальному судочинстві: ідея, догма права, реалізація. Часопис Національного університету «Острозька академія». 2010. № 2. С. 1–14. (Серія «Право»). URL: https://lj.oa.edu.ua/articles/2010/n2/10nvtdpr.pdf.

Post-truth | Definition of post-truth in English by Lexico Dictionaries. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/post-truth.

Шаптала Н. Психологічний зміст доказування у конституційному судовому процесі.

Вісник Конституційного Суду України. 2018. № 6. С. 100–103. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vksu_2018_6_14

Sumbarova M. Aspects of Tactics of Investigative Experiment in Criminal Procedure of Latvia. Socrates. 2015. Vol. 2. No. 2. P. 84–91. doi: https://doi.org/10.25143/SOCR.02.2015.2.

Тертишник В. Істина «поза розумним сумнівом»: проблеми та колізії доказового права. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 2. Т. 1. С. 116–120.

Тягло О. Про стандарти доказування. Форум права. 2018. № 1. С. 88–94. doi: http://doi.org/10.5281/zenodo.1239007.

Вапнярчук В. Сутність істини у кримінальному процесі України. Закон та життя. 2013. № 9/2. С. 53–56. URL: http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2013/9-2/14.pdf.

Вілбер К. Трамп і епоха постправди. Львів : Terra Incognita. 2019. 135 с.


Переглядів анотації: 158
Завантажень PDF: 605
Опубліковано
2023-07-19
Розділ
Філософія та філософія права