Константно-домінантні соціальні ідеї епохи модерну та сучасний конституційний простір

  • Вікторія ВОВК

    доктор юридичних наук, професор,

    професор кафедри теорії та історії держави і права Хмельницького університету управління і права імені Леоніда Юзькова

    м. Хмельницький, Україна

    https://orcid.org/0000-0002-0588-2095

Анотація

Анотація. Статтю присвячено ще недостатньо дослідженим питанням впливу філософсько-правових ідей періоду модерну на становлення й оформлення сучасної політико-правової та конституційної реальності. Доведено, що сучасна європейська правова культура та практика детермінуються філософсько-правовими концепціями та природничо-правовою доктриною ХVІІ–ХVІІІ століть, які також вибірково ввібрали в себе положення соціальних ідей середньовіччя, християнської ідеології, але водночас мали характер практичного керівництва до дії та закріпили основні світоглядно-ментальні настанови тогочасного суспільства. Філософсько-правові тексти мислителів епохи модерну виконано в специфічній жанровій манері, що й зумовило перенесення їх основних положень у політико-правові та юридичні документи. Саме в таких світоглядно-історичних координатах і сформувалися основні засади територіального управління в державі через чітке окреслення взаємовідносин між  центром управління та периферіями. У тексті статті проаналізовано основні соціокультурні й ідеологічні передумови формування таких положень сучасної політико-правової практики та конституціоналізму, як незалежна національна держава, територіальний і національний суверенітет (на прикладі еволюціонування явища суверенітету від середньовіччя до Нових часів). Розуміння змістовного наповнення низки інститутів конституційного та міжнародного права залежить від з’ясування ролі й значення Вестфальських мирних договорів у процесах створення європейської системи правопорядку, основних засад міжнародної безпекової політики тощо. Акцентовано на тому, що сучасне розуміння права є також похідним від його трактування в часи модерну (право як договір, право як сфера секулярної діяльності людини, правотворча та законотворча діяльність держави, держава як особливий суб’єкт права).  

 

Ключові слова: модерн; право; конституція; конституційний простір; право безпеки; держава; суверенна держава; міжнародна безпека; правопорядок.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Вікторія ВОВК

доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри теорії та історії держави і права Хмельницького університету управління і права імені Леоніда Юзькова

м. Хмельницький, Україна

Посилання

Asch, R.G. (2004). The ius foederis re-examined: the Peace of Westphalia and the constitution of the Holy Roman Empire. In Peace Treaties and International Law in European History: From the Late Middle Ages to World War One (pp. 319-337). R. Lesaffer (Ed.). New York: Cambridge University Press.

Barabash, Yu.H., Boryslavska, O.M., & Venher, V.M. (et al.). (2021). Constitutional law. M.I. Koziubra (Eds.). Kyiv: Vaite.

Bilozorov, Ye. (2022). The natural type of understanding of law as the basis of the activity theory of jurisprudence. Comparative and analytical jurisprudence, 2, 10-14. doi: 10.24144/2788-6018.2022.02.1.

Chaunu, Р. (1966). La Civilisation de l'Europe classique. Paris, Arthaud.

Gay, P. (1996). The Enlightenment: An Interpretation. N.Y.: W.W. Norton.

Hayes, K. (1931). Historical Evolution of Modern Nationalism. New York.

Husiev, V.I. (2020). Essays on the History of Philosophy of the New Times. Kyiv: Nats. un-t "Kyievo-Mohylianska akademiia".

Koziubra, M. (2021). The doctrine of natural law: through historical ups and downs to recognition as the basis of the most important achievements of modern legal theory and practice. Law of Ukraine, 1, 12-42. doi: 10.33498/louu-2021-01-012.

Kononenko, Yu.S., & Dzholos, S.V. (2023). Absolutization of human rights as a threat to statehood and the well-being of society. Part I. General theoretical foundations of the concept of human rights: a critical view. Bulletin of the Uzhhorod National University, 76, 20-29. doi: 10.24144/2307-3322.2022.76.1.3.

Koch, S.V. (2022). From the periphery to the center: the ambivalence of the European border. International and political studies, 35, 39-54. doi: 10.18524/2707-5206.2022.35.263538.

Liashenko, V.M. (1999). European law as a phenomenon of spiritual and practical development of the world (Doctoral dissertation, Kyiv, Ukraine).

Münkler, H. (2018). Die neuen Kriege. Zur Wiederkehr eines historischen Musters. Stuttgart: Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus.

Romanova, A. (2023). The legal doctrine of natural law in the regulation of social relations based on the rule of law. Analytical and comparative jurisprudence, 1, 632-635. doi: 10.24144/2788-6018.2023.01.110.

Schmitt, C. (1958). Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924–1954. Materialien zu einer Verfassungslehre (pp. 375-385). Berlin: Duncker & Humblot.

Schmitt, С. (2003). The Nomos of the Earth in the International Law of Jus Publicum Europaeum. Telos Press.

Shamrai, V. The social project of modernity: principles of research. Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/28614/31-Shamray.pdf?sequence=1.

Shumskyi, I.K. (2020). The Westphalian system as the origin of the new modern system of international relations. Almanac of international law, 23, 81-86. doi: 10.32841/ILA.2020.23.10.

Tsivatyi, V. (2019). The European system of international relations and diplomatic practice during the Thirty Years' War (1618–16248): institutional and congruent discourses. Scientific works of Kamianets-Podilskyi National University named after Ivan Ohienko, 30, 39-49. doi: 10.32626/2309-2254.2020-30.39.

Zafirovsky, M. (2010). The Enlightenment and Its Effects on Modern Society. N.Y.: Springer.

Vovk, V. (2022). War as a utilitarian social practice. Comparative and analytical jurisprudence, 2,

-321. doi: 10.24144/2788-6018.2022.02.59.


Переглядів анотації: 42
Завантажень PDF: 56
Опубліковано
2024-01-29
Розділ
Філософія та філософія права