Теоретико-методологічні засади дослідження розслідування корупційних кримінальних правопорушень, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди

 • Юлія ЧОРНОУС

  доктор юридичних наук, професор,

  професор кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ

  м. Київ, Україна

  https://orcid.org/0000-0001-9710-4858
 • Валентин ШМІТЬКО

  аспірант кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ

  м. Київ, Україна

  https://orcid.org/0000-0003-2876-7636

Анотація

Анотація. Актуальність наукової статті пов’язана з тим, що системна наукова розробленість теоретико-методологічних засад дослідження розслідування корупційних кримінальних правопорушень може забезпечити не тільки отримання комплексних й об’єктивних даних про масштаби, структуру та різновиди корупційної злочинності в державі, а й сприяти посиленню в правозастосовній діяльності залучення ефективних заходів протидії цьому суспільно небезпечному явищу.  Метою наукової статті є формування теоретико-методологічних засад дослідження розслідування корупційних кримінальних правопорушень, пов’язаних, зокрема, з одержанням неправомірної вигоди. З огляду на специфіку предмета й мети дослідження, методологічний  інструментарій репрезентовано системою філософських, загальнонаукових і спеціальних методів для забезпечення комплексного вивчення предмета  дослідження. Основні результати дослідження полягають в обґрунтуванні того, що під час розроблення методології дослідження корупційної злочинності важливо враховувати багаторівневість методологічного інструментарію, що має ґрунтуватися на широкому спектрі методів, тісно пов’язаних між собою, які доповнюють один одного. З’ясовано, що діалектичний метод як фундаментальний метод пізнання дійсності є визначальним для методології досліджень здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, зокрема корупційних. Вивчення діалектичного методу наукового пізнання засвідчило, що на сучасному етапі не лише відбувається кардинальна зміна попередньо створеної парадигми оперативно-розшукової діяльності, кримінального процесу та криміналістики щодо здійснення досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень, а й виникла потреба у формуванні їхньої оновленої варіації шляхом системного розроблення новітніх теоретичних положень. Опрацювання теоретичних, правових та організаційних засад розслідування таких кримінальних правопорушень крізь призму законів діалектики засвідчує, що сучасний розвиток діяльності уповноважених державних органів є переходом від інерційної самоорганізації до гнучкого й постійного оновлення. Практична цінність роботи полягає у висвітленні методологічного значення праксеологічного підходу для дослідження розслідування корупційних кримінальних правопорушень. Його зміст полягає в тому, що він орієнтує теорію кримінального процесу, криміналістики, оперативно-розшукової діяльності на виконання їхніх безпосередніх завдань як прикладних наук. Попри значущість загальних закономірностей розслідування таких кримінальних правопорушень, виявлених шляхом теоретичного аналізу, вони не матимуть безпосереднього застосування на практиці, доки не будуть сприйняті спеціальною методикою, правовою нормою, практичною рекомендацією.

 

Ключові слова: методологія; методи наукового пізнання; досудове розслідування; слідчі (розшукові) дії; негласні слідчі (розшукові) дії; корупційні кримінальні правопорушення; корупція; неправомірна вигода; кримінальне провадження; права людини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Юлія ЧОРНОУС

доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ

м. Київ, Україна

Валентин ШМІТЬКО

аспірант кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ

м. Київ, Україна

Посилання

Bilodid, I.K., & Buriachok, A.A. (et al). (1973). Dictionary of the Ukrainian language (Vol. 4). Kyiv: Nauk. dumka.

Bratasiuk, V.M. (2005). Legal reality as a form of manifestation of the intellectual tradition of the era (based on the materials of the Romano-Germanic legal family) (Doctoral dissertation, Kyiv, Ukraine).

Chmylenko, F.O., & Zhuk, L.P. (2014). Methodology and organization of scientific research. Dnipro: RVV DNU.

Chornous, Yu.M. (2017). Methodological principles of forensic investigation of crimes. Philosophical and methodological problems of law, 1(13), 63-75. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Fmpp_2017_1_8.

Corruption Perceptions Index – 2022. Transparency International Ukraine. Retrieved from https://www.transparency.org/en/cpi/2022.

Dovban, I.M. (2019). Methodological tools for the study of criminality of civil servants. Scientific Bulletin of the International Humanitarian University, 42(2), 100-103. doi: 10.32841/2307-1745.2019.42-2.25.

Dromin, V.M. (2014). Active methodology in the study of crime. Actual problems of the state and law, 74, 295-302.

Dubov, H.O. (2011). Pluralism of legal methodology: content, features of interpretations and conditions of formation of legal science at the current stage of development. Journal of the Kyiv University of Law, 1, 48-51.

Evett, I. (2015). The logical foundations of forensic science: towards reliable knowledge. Philosophical Transactions of the Royal Society, 370, 1-10. doi: 10.1098/rstb.2014.0263.

Honcharenko, S. (1997). Ukrainian pedagogical dictionary. Kyiv: Lybid.

Husariev, S.D. (2005). Legal activity: methodological and theoretical aspects. Kyiv: Znannia.

Index of perception of corruption – 2022. Transparency International Ukraine. Retrieved from https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2022/.

Kelman, M.S. (2011). Legal science: problems of methodology. Ternopil: Terno-hraf.

Kolesnykov, O.V. (2011). Basics of the scientific research (2nd ed.). Kyiv: Tsentr navch. lit.

Konverskyi, A.Ye., Lubskyi, V.I., & Horbachenko, T.H. (et al.). (2010). Basics of methodology and organization of scientific research. A.Ye. Konverskyi (Eds.). Kyiv: Tsentr uchb. lit.

Kopeichykov, V.V. (Eds.). (2001). General theory of the state and law. Kyiv: Yurinkom Inter.

Kostytskyi, M.V. (2011). Philosophical and legal issues of legal science methodology. Philosophical and methodological problems of law, 2, 13-26.

Kostytskyi, M.V. (2013). Some aspects of the philosophical and methodological problems of the sciences of procedural law (based on the materials of the report at the 1st International Scientific Conference "Actual problems of the theory and practice of notarial, civil, executive processes: correlation and interaction"). Scientific and informative bulletin, 7, 12-18.

Kostytskyi, M.V. (2013). Some issues of legal science methodology. Scientific Bulletin of the National Academy of Internal Affairs, 1, 3-11.

Kostytskyi, M.V. (2022). The need to use a holistic methodology in modern legal science. Philosophical and methodological problems of law, 1(23), 7-12. doi: 10.33270/01222302.7.

Kotiuk, I.I. (2008). Judicial recognition: problems of methodology and practice (Doctoral dissertation, Kyiv, Ukraine).

Krushelnytska, O.V. (2006). Methodology and organization of scientific research. Kyiv: Kondor.

Kuchuk, A.M. (2013). Legal polycentrism as a principle of scientific knowledge of legal phenomena. Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, 22(1), 1, 43-46.

Kuchynska, O. (2012). The mechanism for ensuring the rights of a person in criminal proceedings. Law and life, 4, 28-30.

Kushakova-Kostytska, N.V. (2013). Methodological problems of modern legal research: objective necessity or subjective formality. Philosophical and methodological problems of law, 1-2, 23-31.

Levičev, V. (2015). Holistic approach to legal research. Teisė, 95, 111-122. doi: 10.15388/Teise.2015.95.7476.

Lukashevych, V.H., & Solovievych, I.V. (1996). Methodology of legal research: multilevel concept. Scientific Bulletin of the Ukrainian Academy of Internal Affairs, 2, 24-33.

Lutskyi, R.P. (2011). Positive law and natural law: opposition of categories. Journal of the Kyiv University of Law, 4, 38-41.

Maiboroda, V., Yaroshenko, O. & Skyba, Ya. (2015). Theoretical principles of scientific research activity of subjects of the educational process of universities. O. Yaroshenko (Eds.), Kyiv: In-t vyshchoi osvity NAPN Ukrainy.

Maliarenko, V.T. (2005). Reconstruction of the criminal process of Ukraine in the context of European standards. Kyiv: Yurinkom Inter.

Parshutin, A.B. (2018). Methodological principles of the study of the theory and practice of interference in private communication. Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, 50(2), 107-111.

Piatnytska-Pozdniakova, I.S. (2003). Basics of scientific research in higher education. Kyiv: TsNL.

Rabynovych, P.M. (2002). Problems of transformation of the methodology of domestic jurisprudence: achievements, losses, prospects. Bulletin of the Academy of Legal Sciences of Ukraine, 4, 3-14.

Shepitko, V.Yu., & Zhuravel, V.A. (2013). Investigation of corruption-oriented crimes. Kharkiv: Kharkiv yuryd.

Shevchyshen, A.V. (2017). Methodology for conducting research to prove corruption crimes in the field of official and professional activities related to the provision of public services. Our right, 3, 75-80.

Shevchyshen, A.V. (2019). Problems of proof by the prosecution in the pre-trial investigation of corruption crimes in the field of official activity and professional activity related to the provision

of public services (Doctoral dissertation, Kyiv, Ukraine).

Shyshka, R.B. (2007). Organization of scientific research and preparation of master's and dissertation theses. Kharkiv: Espada.

Skakun, O.F. (2001). Theory of the state and law. Kharkiv: Consum.

Slyvka, S.S. (2005). Natural and supernatural law (Vol. 1). Kyiv: Atika.

Vashchenko, L.O. (et al.). (2012). Explanatory dictionary of the Ukrainian language: about 10,000 words. Kyiv: Dovira.

Vyshnovetskaia, S.V. (2013). The problem as an object of methodological research in the context of the methodology of the science of labor law. Law and Life, 8/3, 32-36. Retrieved from https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Problema%20kak%20obiect%20metodologhiceskogo%20issledovania%20v%20contexte%20metodologhii%20nauki%20trudovogo%20prava.pdf.

Zaichuk, O.V., & Onishchenko, N.M. (2006). Theory of the state and law. Academic course. Kyiv: Yurinkom Inter.

Zatserkovnyi, V.I., Tishaiev, I.V., & Demydov, V.K. (2017). Methodology of scientific research. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia.

Toffler, A., & Toffler, H. (2007). Revolutionary Wealth: How it will be created and how it will change our lives Paperback. Currency.


Переглядів анотації: 54
Завантажень PDF: 102
Опубліковано
2024-01-29
Розділ
Філософія та філософія права