Методологія визначення податкової відповідальності: співвідношення адміністративного та кримінального права

 • Л. Бєлкін

  кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, адвокат, м. Київ

  https://orcid.org/0000-0001-8672-8147
 • Ю. Юринець

  доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного та адміністративного права Національного авіаційного університету, м. Київ

  https://orcid.org/0000-0003-0281-3251
 • М. Бєлкін

  кандидат юридичних наук, адвокат, м. Київ

  https://orcid.org/0000-0003-0805-9923

Анотація

Здійснено комплексне дослідження методології визначення податкової відповідальності в контексті співвідношення адміністративного та кримінального права. Обґрунтовано, що стрійний порядок визначення податкової відповідальності, який існував до 10-х років ХХІ ст., навіть за певних нарікань забезпечував логічний підхід до об’єктивного встановлення податкової відповідальності та забезпечував права осіб, застосовуючи належний судовий контроль як на етапі донарахування податків, так і на етапі порушення кримінальної справи. Цей порядок, замість удосконалення, було невиправдано зруйновано внаслідок прийняття Податкового кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України 2012 року. Тож метою дослідження є відображення методологічних підходів до визначення податкової відповідальності з комплексним урахуванням вимог адміністративного та кримінального права, з огляду на принцип несуперечності підходів, що застосовують. Методологія дослідження ґрунтується на методах документального аналізу та синтезу, порівняльного аналізу, об’єктивної істини. Наукова новизна полягає в системному вивченні підходів до об’єктивного встановлення податкової відповідальності в логічному співвідношенні адміністративного та кримінального права, які ґрунтуються на висновках про те, що відкриття кримінального провадження за ст. 212 Кримінального кодексу України без попереднього достовірного встановлення та доведення в адміністративному порядку сум несплачених податків приречене на неможливість доведення справ за цим кримінальним правопорушенням до вироку, тому ведення таких кримінальних проваджень не має на меті реальну боротьбу з ухиленням від сплати податків, а лише здійснюється задля тиску на підприємців і підтвердження потрібності відповідних органів. Висновки. Кримінальні провадження за ст. 212 Кримінального кодексу України без попереднього достовірного встановлення й доведення в адміністративному порядку сум несплачених податків не мають судової перспективи та підлягають закриттю. Слідчі судді не повинні дозволяти здійснення будь-яких процесуальних дій у кримінальних провадженнях, відкритих за ст. 212 Кримінального кодексу України, без доведеного узгодженого податкового зобов’язання, встановленого на підставі податкового повідомлення-рішення, яке набрало чинності (пройшло завершену процедуру оскарження, якщо таке оскарження є чи було).

Ключові слова: ухилення від сплати податків; фактичне ненадходження коштів; бюджет; державний цільовий фонд; оперативно-розшукові заходи; судовий контроль.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Л. Бєлкін

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, адвокат, м. Київ

Ю. Юринець

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного та адміністративного права Національного авіаційного університету, м. Київ

М. Бєлкін

кандидат юридичних наук, адвокат, м. Київ

Посилання

Бєлкін Л. М. Касаційний адміністративний суд: старі підходи за нової назви. Судова та слідча практика в Україні. 2019. Вип. 8. С. 46–51. doi: 10.32999/ksu2663-2713/2019-8-8.

Бєлкін М. Л. Обмеження права на оскарження на стадії досудового розслідування за КПК 2012 р. як чинник порушення прав громадян. Теоретичні і практичні проблеми досудового розслідування в кримінальному процесі України : матеріали наук. конф. (Київ, 16 груд. 2016 р.). Київ : ВЦ ААУ, 2016. С. 18–21.

D’Ascenzo M. Global Trends in Tax Administration. Journal of Tax Administration. 2015. Vol. 1. No. 1. Р. 81–100. doi: 10.2139/ssrn.3173515.

Гоцуляк Є. М. Податкове адміністративне розслідування як стадія провадження по справах про ухилення від сплати податків. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2014. Вип. 197(2). С. 226–233. (Серія «Право»).

Inger K. K. Relative Valuation of Alternative Methods of Tax Avoidance. The Journal of the American Taxation Association. 2014. Vol. 36. No. 1. Р. 27–55. doi: 10.2308/atax-50606.

Лоневський Л. М. Загальний аналітичний огляд досліджень результатів оперативно-розшукової діяльності та їх використання під час досудового розслідування щодо ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2018. Вип. 1. С. 260–269.

Makutėnas V., Krikštonaitienė D. Modeling of tax optimization opportunities in business enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2017. Vol. 39. No. 3. Р. 303–314. doi: 10.15544/mts.2017.22.

Олійниченко В. В. Проблеми застосування звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за ч. 4 ст. 212 КК України. Питання боротьби зі злочинністю. 2016. Вип. 32. С. 185–201.

Парфентій Л. А. Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. Бізнес Інформ. 2018. № 3. С. 290–295.

Pyvovar Y. I., Belkin L., Belkin M., Iurynets J. Disproof of inconvenient negative court practice for self-protection in economic activity. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2019. No. 41 (1). P. 7–19. doi: 10.15823/MTS.2019.01.

Savić G., Dragojlović A., Vujošević M., Arsić M., Martić M. Impact of the efficiency of the tax administration on tax evasion. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. 2015. Vol. 28. Issue 1. doi: 10.1080/1331677X.2015.1100838.

Шкиль Л. Подробности в деле «Новой Почты». Что известно об обысках и их последствиях для компании. 2018. MC.Today : [сайт]. URL: https://mc.today/podrobnosti-v-dele-novoj-pochty-chto-izvestno-ob-obyskah-i-ih-posledstviyah-dlya-kompanii.

Терещук М. М. Методологія дослідження інституту юридичної відповідальності в публічному праві. Філософські та методологічні проблеми права. 2017. № 2 (14). С. 130–142.

Ухвала (2018-1). Єдиний державний реєстр судових рішень : [сайт]. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/74475959.

Ухвала (2018-2). Єдиний державний реєстр судових рішень : [сайт]. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/78031243.

Ухвала (2019-1). Єдиний державний реєстр судових рішень : [сайт]. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/79542999.

Ухвала (2019-2). Єдиний державний реєстр судових рішень : [сайт]. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/77769998.

Ухвала (2019-3). Єдиний державний реєстр судових рішень : [сайт]. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/79630385.

Williams C. C., Horodnic I. A. Tackling the Informal Sector in East-Central Europe. Journal of Tax Administration. 2017. Vol. 3. No. 2. Р. 65–86. doi: 10.32461/2226-3209.2.2019.177369.

Жиліч С. Кримінальні провадження у справах щодо ухилення від сплати податків. Юрист & Закон. 2016. № 42. URL: http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA009755.


Переглядів анотації: 114
Завантажень PDF: 765
Опубліковано
2020-02-12
Розділ
Методологія права