Генеза становлення та розвитку сфери медичного обслуговування населення в первісний період розвитку суспільства

  • В. Кравець

    ад’юнкт кафедри публічного управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0003-3673-4850

Анотація

Метою статті є ґрунтовне дослідження становлення та розвитку сфери медичного обслуговування населення, яке зароджувалося ще в давнину. Під час надання медичного обслуговування в різні часи та в первісний період зокрема населення використовувало набутий досвід і національно-історичні особливості, а також запозичувало досвід інших країн. Методологія. Для досягнення поставленої мети використано загальнонаукові та спеціальні методи, які є засобами наукового пошуку. Зокрема, метод системного аналізу, системно-структурний, формально-логічний та статистичний методи надали можливість проаналізувати генезу становлення й розвитку сфери медичного обслуговування населення безпосередньо в первісний період розвитку суспільства. Наукова новизна обумовлена формуванням основних особливостей розвитку сфери медичного обслуговування населення. Виокремлено та схарактеризовано найважливіші особливості «первісного етапу» становлення та розвитку сфери медичного обслуговування населення: 1) початок застосування рослинних лікарських засобів; 2) застосування лікарських засобів, у яких визначено механізм дії на організм людини, а саме: наркотичний вплив, збуджувальний вплив, тонізуючий вплив тощо; 3) застосування магії під час надання медичної допомоги, яка виникла як результат емпіричних досліджень. Висновки. Узагальнено основні етапи розвитку сфери медичного обслуговування населення загалом на теренах України,до яких належать: первісний етап (600 млн років тому – до XII–VI тис до н.е.); етап Київської Русі (ІХ–ХІІІ ст.); польсько-литовський етап (включно з козацькою державністю) (XIV – до першої половини XVII ст.); імперський етап (період правління Петра І, Катерини II та Миколи ІІ (XVIII–ХІХ ст.); радянський етап (ХХ ст.); етап української самостійності (друга половина ХХ ст.); етап сучасної України (початок ХХІ ст. – донині).

Ключові слова: генеза; сфера; медичне обслуговування; населення; охорона здоров’я; людина; рослинні лікарські засоби; тваринні лікарські засоби.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. Кравець

ад’юнкт кафедри публічного управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Алексеев В. П., Першиц А. И. История первобытного общества : учебник. М. : Высшая шк., 1990. 356 c.

Бородулин Ф.Р. История медицины : изб. лекции. М. : МЕДГИЗ, 1961. 254 с.

Чекман І. С. Історія лікознавства. Київ : Задруга, 2018. 256 с.

Клименко О. В., Патратій О. В. Історія розвитку правового регулювання фінансування медичних послуг на теренах України (дорадянський період). Прикарпатський юридичний вісник. 2018. Вип. 4 (25). Т. 1. С. 16–20.

Papyros Ebers: das älteste Buchüber Heilkunde / Aus Dem Aegyptischen zum ersten mal vollständig übersetzt Georg Reimer. Berlin, 1890. 324 c.

Семенченко В. Ф. История фармации : учеб.пособие. М. : Март, 2015. 640 с.

Сятиня М. Л. Історія фармації / відп. ред. О. П. Реєнт. Львів : Місіонер, 2001. 660 с.

Сятиня В. А. Наукове обґрунтування форм та методів інформаційно-рекламної діяльності при просуванні ліків на фармацевтичному ринку України : дис. … канд. фарм. наук : 15.00.01. Київ, 2008. 141 с.

Сятиня В. А. Наукове обґрунтування форм та методів інформаційно-рекламної діяльності при просуванні ліків на фармацевтичному ринку України : дис. … канд. фарм. наук : 15.00.01. Київ, 2009.141 с.

Стрельченко О. Г. Адміністративно-правова характеристика історичного періоду доісторичних часів щодо розвитку сфери обігу лікарських засобів. Актуальні проблеми публічного та приватного права : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф.(Запоріжжя, 25 квіт. 2018 р.). Запоріжжя, 2018. С. 63–66.

Стрельченко О. Г. Адміністративно-правова характеристика давньокитайського та давньогрецького періоду розвитку сфери обігу лікарських засобів: порівняльний аспект. Правові новели. 2018. № 4. С. 232–238. doi: doi.org/10.31359/2245-5544-2018-37-2-45.

Стрельченко О. Г. Систематизації періодів історичного розвитку сфери обігу лікарських засобів та характеристика періоду первісних часів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. № 49. Т. 2. С. 78–82. (Серія «Право»). doi: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2018.6.67.

Стрельченко О. Г. Доктринальні особливості генезису сфери обігу лікарських засобів у період незалежності України. Актуальні проблеми держави та права. 2019. № 82. С. 229–235. doi: doi.org/10.31359/2222-5544-2019-37-2-33.

Стрельченко О. Г. Особливості впровадження медичних технологій у сферу обігу лікарських засобів на зразок Європейських стандартів. Актуальні теоретичні та практичні проблеми наближення законодавства України до права Європейського Союзу : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф.(Київ, 15 берез. 2019 р.) / редкол.: О. В. Кузьменко та ін. Київ : Кафедра, 2019. С. 120–124.

Стрельченко О. Г. Публічне адміністрування у сфері обігу лікарських засобів : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07. Дніпро, 2019. 552 с.


Переглядів анотації: 173
Завантажень PDF: 455
Опубліковано
2020-02-12
Розділ
Філософські проблеми окремих напрямів правознавства

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають