Опубліковано: 2021-11-11

Весь випуск

Окремі напрями філософії права (проблеми онтології, гносеології, антропології та аксіології права)

Історія філософії права і методологія права

Право і політика

Філософські проблеми окремих напрямів правознавства

ДО 100-РІЧЧЯ ЮВІЛЕЮ АКАДЕМІЇ