Особливості заохочувального провадження в Національній поліції

  • О. Стрельченко

    доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    http://orcid.org/0000-0001-5965-9764
  • І. Бухтіярова

    кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0001-6348-9577

Анотація

Метою статті є ґрунтовне дослідження законодавчої бази щодо основних особливостей присвоєння та позбавлення державних нагород працівників Національної поліції. Висвітлено особливості проведення процедури представлення поліцейського до державних нагород. Нині ця тема є актуальною завдяки своїй глибокій сутності, оскільки державні нагороди широко використовують фактично в усіх країнах світу для відзначення своїх громадян за здобутки як на державному рівні, так і на рівні відомств. Передусім це стосується працівників Національної поліції та поліцейських, тому що вони, вступаючи на службу, присягають на вірність державі та українському народу, тому вважаємо, що насамперед вони заслуговують на отримання відзнак і нагород з боку держави за свою сумлінну службу. Ці відзнаки встановлено від імені держави (державних органів), виготовлено за рахунок коштів державного бюджету, регульовані певними нормативно-правовими актами, а також чітко визначено суб’єктів встановлення таких нагород тощо. Методологія. Методологічний інструментарій обрано відповідно до окресленої мети, специфіки об’єкта та предмета дослідження. Визначальними є наукові методи системного аналізу й узагальнення. Наукова новизна публікації полягає в системному аналізі здійснення заохочувального провадження через визнання заслуг працівників органів Національної поліції передбаченими законодавством різноманітними державними нагородами, засобами правового заохочення та стимулювання, мотивуючи їх суспільно корисну поведінку. За результатами здійсненого дослідження сформульовано висновки: працівників Національної поліції нагороджують відзнакою «Іменна вогнепальна зброя»; медалями: «За врятоване життя», «Захиснику Вітчизни», «За бездоганну службу», «За військову службу Україні»; відзнаками Президента України: орден «За мужність», орден княгині Ольги, орден князя Ярослава Мудрого, орденами: Данила Галицького, Богдана Хмельницького, «За заслуги», «Свободи»; званням Героя України; відзнаками Верховної Ради України: Почесною грамотою та Грамотою Верховної Ради України; Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Ключові слова: державні нагороди; правове регулювання; застосування; державна символіка; заохочувальне провадження.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О. Стрельченко

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

І. Бухтіярова

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Біла-Тіунова Л. Р. Службова кар’єра державного службовця: поняття та особливості. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2012. Т. 11. С. 127–139.

Бондарчук О. Г. Заохочення як адміністративно-правовий засіб попередження та припинення корупції серед персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Держава і право. 2012. Вип. 57. С. 218–223. doi: 13.52702/2312-2158-2012.3.125.

Адміністративне право України : підручник / [Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.] ; за ред. Ю. П. Битяка. Київ : Юрінком Інтер, 2007. 544 с.

Чернецький Є. Є. Характеристика заслуги як основної підстави адміністративно-правового заохочення. Держава і право. 2009. № 46. С. 261–267. doi: 10.32702/2307-2156-2009.3.100.

Коломієць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2011. 576 с.

Кузьменко О. В., Стрельченко О. Г. Детермінація заслуги як підстава заохочення. Держава і суспільство. 2008. № 5. С. 41–46. doi: 11.56702/2308-2356-2008.3.189.

Кузьменко О. В., Стрельченко О. Г. Феномен адміністративно-правового заохочування : монографія. Львів : Атлас, 2010. 204 с.

Ляхович У. І. Адміністративно-правовий статус державного службовця: організаційно-правові засади реалізації : монографія. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2010. 129 с.

Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників : наказ Міністерства праці України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 лип. 1993 р. № 58. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93.

Про заохочення в Національній поліції : наказ МВС України від 25 квіт. 2019 р. № 317. Офіційний вісник України. 2019. № 44.

Про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 20 серп. 2008 р. № 728. Урядовий кур’єр. 2008. № 162.

Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України : постанова Верховної Ради України від 5 лип. 2001 р. № 2541-III. Голос України. 2001. № 153.

Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навч. посіб. Київ : Атіка, 2007. 624 с

Стрельченко О. Г. Природа заохочувального провадження. Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. 2010. № 1. С. 41–54.

Стрельченко О. Г., Мораренко О. І. Особливості заохочувальних проваджень. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2013. № 3–1. С. 276–278. (Серія «Право»).

Про медаль «За врятоване життя» : Указ Президента України від 20 трав. 2008 р. № 461/2008. Урядовий кур’єр. 2008. № 95.

Про медаль «Захиснику Вітчизни» : Указ Президента України від 30 січ. 2015 р. № 41/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/41/2015.

Про орден Богдана Хмельницького : Указ Президента України від 30 січ. 2004 р. № 112/2004. Урядовий кур’єр. 2004. № 26.

Про орден Данила Галицького : Указ Президента України від 30 лип. 2003 р. № 769/2003. Урядовий кур’єр. 2003. № 142.

Про орден Свободи : Указ Президента України від 20 трав. 2008 р. № 460/2008. Урядовий кур’єр. 2008. № 95.

Про Порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України : Указ Президента України від 19 лют. 2003 р. № 138/2003. Урядовий кур’єр. 2003. № 37.

Про відзнаку Президента України медаль – «За бездоганну службу» : Указ Президента України від 5 жовт. 1996 р. № 932/96. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932/96/sp:max20.

Про встановлення відзнаки Президента України «Орден княгині Ольги» : Указ Президента України від 15 серп. 1997 р. № 827/97. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827/97.

Про встановлення відзнаки Президента України – ордена «За заслуги» : Указ Президента України від 22 верес. 1996 р. № 870/96. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/870/96.

Про заснування відзнаки «Іменна вогнепальна зброя» : Указ Президента України від 29 квіт. 1995 р. № 341/95. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/341/95.

Про заснування відзнаки Президента України – ордена «За мужність» : Указ Президента України від 21 серп. 1996 р. № 720/96. URL: https://www.president.gov.ua/documents/72096-20203.

Про заснування відзнаки Президента України «Орден князя Ярослава Мудрого» : Указ Президента України від 23 серп. 1995 р. № 766/95. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/ru/766/95/ed19980619/find?C2%B%22.

Про звання Герой України : Указ Президента України від 2 груд. 2002 р. № 1114/2002. Урядовий кур’єр. 2002. № 241.

Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту : Закон України від 22 жовт. 1993 р. № 3551-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 45. Ст. 425.


Переглядів анотації: 738
Завантажень PDF: 425
Опубліковано
2020-02-14
Розділ
Філософські проблеми окремих напрямів правознавства