Актуальні проблеми законодавчого забезпечення освітнього процесу в умовах дії правового режиму воєнного стану

  • А. Оржаховська

    кандидат юридичних наук, заступник завідувача відділу теорії та практики законотворчої діяльності Інституту законодавства Верховної Ради України, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-2490-5889

Анотація

Актуальність. У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово можуть бути обмеженими деякі конституційні права та свободи людини й громадянина. У цих умовах і задля забезпечення ефективної діяльності військово-цивільних адміністрацій, сформованих на території України, можливе тимчасове обмеження права на освіту, що є одним із фундаментальних прав людини й громадянина, яке захищене та гарантоване державою. Метою статті є вивчення стану нормативно-правового забезпечення конституційного права громадян на освіту й організації освітнього процесу в умовах дії правового режиму воєнного стану. Поставлена мета зумовила необхідність реалізації низки дослідних завдань, серед яких: аналіз нормативно-правового регулювання освітнього процесу в умовах воєнного стану; розроблення низки законодавчих пропозицій стосовно забезпечення доступу до освітніх послуг здобувачам освіти в сучасних умовах. Методологічне підґрунтя статті становить цілісна й узгоджена система методів, що дала змогу належно проаналізувати предмет дослідження. Ідеться, зокрема, про діалектичний, системний, структурно-функціональний, формально-юридичний, прогностичний та інші методи. Теоретичним підґрунтям запропонованої публікації стали праці вітчизняних учених стосовно забезпечення права на освіту й доступу до освіти, чинні нормативно-правові акти, що регламентують питання забезпечення освітнього процесу в умовах дії правового режиму воєнного стану. Наукова новизна публікації полягає в тому, що на підставі здійсненого аналізу виокремлено низку напрямів нормативно-правового регулювання та організації освітнього процесу в умовах дії воєнного стану, способи розв’язання наявних проблем у цій сфері. Акцентовано, що забезпечення конституційного права на освіту, навіть в умовах його правомірного обмеження, є пріоритетним завданням демократичної та соціальної держави. Результати дослідження. З метою законодавчого врегулювання найнагальніших проблем, що виникають в освітній галузі під час повномасштабної війни, а також забезпечення освітнього процесу в період дії правового режиму воєнного стану, на законодавчому рівні необхідно ухвалити низку законодавчих ініціатив, зокрема щодо забезпечення доступу до освіти здобувачами освіти, що є тимчасово переміщеними особами. Практична значущість. Поряд з невідкладними законодавчими ініціативами, розгляд і прийняття яких належить до відання парламенту, також об’єктивною є потреба у створенні офіційного інформаційного порталу для педагогічних і науково-педагогічних працівників – внутрішніх переселенців з інформацією про наявні вакантні місця в закладах освіти.

 

Ключові слова: право на освіту; забезпечення освітнього процесу; доступ до освіти; воєнний стан; здобувач; агресія.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

А. Оржаховська

кандидат юридичних наук, заступник завідувача відділу теорії та практики законотворчої діяльності Інституту законодавства Верховної Ради України, м. Київ

Посилання

Рarri J. Quality in Higher Education. Management. 2006. No 2 (11). Р. 107–111.

Wintersteiner W. Global Citizenship Education. Citizenship Education for Globalizing Societies. Klagenfurt, Salzburg, Vienna. 2015. P. 52. Retrieved from http://www.uniklu.ac.at/f rieden/downloads/UnescoBroschure_engl_Online2_12.pdf.

Fatkhutdinova O.V. Scientific and pedagogic internship Higher education institution as a medium for the formation of a new generation of lawyers: Internship proceedings. Sandomierz. 2018. P. 115–118. (Web of Science).

Kortukova T., Kaminska N., Dei M., Blahodarnyi A. COVID-19: Regulation of Migration Processes in The European Legal Area. Cuestiones Políticas. 2020. Vol. 38. P. 321–332. Retrieved from https://produccioncientificaluz.org/ index.php/ cuestiones/article/view/34328. (Web of Science).

Dzhuska A., Kaminska N., Makarukha Z. Modern concept of understanding the human right to life. Wiadomości Lekarskie. 2021. Vol. LXXII. No 2. P. 1337–1342. (Scopus).

Bobrovnuk S. Forms of Modern Lawmaking in the System of a Theoretical and Applied Paradigm of Law Knowledge. International Journal of Recent Technology and Engineering. 2019. Vol. 8 Issue-4S. P. 78–82. (Scopus).

Мищак І. М. Сучасні проблеми та перспективи удосконалення Конституції України. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2021. № 4. С. 40–47. URL: https://doi.org/10.32886/instzak.2021.04.04.

Камінська Н. В. Деокупація як інструмент відновлення територіальної цілісності України: загальнотеоретична характеристика та тенденції законотворчості. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2022. № 1. С. 50–69. DOI: https://doi.org/10.32886/instzak.2022.01.06.

Правові питання деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Бюлетень моніторингу законодавства України. 2020. Вип. 8. 309 с.

Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua.

В ЮНІСЕФ попередили про ризики торгівлі людьми для дітей з України, які тікають від війни. URL: https://www.unian.ua.

Річний звіт Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти за 2021 рік. URL: https://naga.gov.ua.

Перша психологічна допомога. Алгоритм дій : метод. рек. МОН України від 4 квіт. 2022 р. № 1/3872-22. URL: https://mon.gov.ua.

Про внесення змін до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації деяких категорій громадян : пояснювальна записка до проєкту Закону України. URL: https://itd.rada.gov.ua.

Проект Постанови про звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО), Ради Європи, Європейської Комісії, європейського парламенту, Міжнародної морської консультативної організації (ІМКО) та урядів демократичних держав світу щодо виключення Російської Федерації зі складу держав-членів міжнародних і європейських конвенцій, денонсації двосторонніх угод між урядами демократичних держав про визнання російських документів про освіту, здобуття наукових ступенів (реєстр № 7263 від 08.04.2022).URL: https://itd.rada.gov.ua.

Gryshova I., Tielkiniena T., Guliyeva A. Lobbying for Public Interests as a Democratic Social Leadership Factor for Reforming Legislation. Sustainable Leadership for Entrepreneurs and Academics. 2018 Prague Institute for Qualification Enhancement (PRIZK) International Conference "Entrepreneurial and Sustainable Academic Leadership" (ESAL2018). Springer Nature Switzerland AG. 2019. Р. 481–491. (Scopus)

Буханевич О. М., Кузніченко С. О., Мерник А. М. Зарубіжний досвід конституційно-правового регулювання обмеження прав людини в умовах надзвичайного та воєнного станів. Вісник НаПрН України. 2021. № 2. С. 55–65. DOI: 10.37635/jnalsu.28(2).2021.55-65. (Scopus).

Shaptala N., Kaminska N., Kalynovskyi B., Ivanochko I., Kulyk T. Constitutionalism as a philosophical and legal category and a socio-political phenomenon. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2020. Vol. 23. Issue 2. Retrieved from https://www.abacademies.org/articles/ Constitutionalism-as-a-philosophical-and-legal-category-and -a-socio-political-phenomenon-1544-0044-23-2-464.pdf. (Scopus).

Zarosylo V., Zarosylo V., Korostashivets J., Bortnyk N., Parpan U. The Philosophy of Legal Education in Contemporary Ukraine: Worldview Basic. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2018. Vol. IX. Issue 8 (38). DOI: https://doi.org/10.14505//jarle.v9.8(38).41. (Web of Science).


Переглядів анотації: 1047
Завантажень PDF: 329
Опубліковано
2022-08-21
Розділ
Філософські проблеми окремих напрямів правознавства