Доброчесність: соціально-правовий зміст і значення для сучасних реформ

  • Наталія КАМІНСЬКА

    доктор юридичних наук, професор,

    професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного авіаційного університету

    м. Київ, Україна

    https://orcid.org/0000-0002-0466-9428

Анотація

Анотація. У процесі виконання міжнародних зобов’язань, умов на кандидатство в члени Європейського Союзу актуалізується потреба вивчення теоретичних і практичних аспектів низки важливих процедур, принципів й інших засад здійснення сучасних реформ. Це посилюється системними трансформаціями національної правової системи, частими кадровими змінами у владних інституціях, неефективністю державної антикорупційної політики, виявами недоброчесності в судових та інших органах публічної влади в Україні, недовірою до них населення. В умовах дії правового режиму воєнного стану ці проблеми загострюються. Метою статті є комплексний аналіз феномену доброчесності на підставі доктринальних і нормативно-правових джерел, висвітлення його соціально-правової природи, сутнісних особливостей, а також значення в процесі реалізації сучасних реформ. Методологічна основа роботи ґрунтується на комплексному поєднанні філософських і наукових теорій, ідей, постулатів, концепцій, методів і принципів дослідження. Визначальними є діалектичний, порівняльний, історичний, аксіологічний, антропологічний, гносеологічний, герменевтичний та інші методи; системний, плюралістичний, діяльнісний, феноменологічний, інструментальний та інші методологічні  підходи; принципи плюралізму, системності, усебічності, об’єктивності, історизму, детермінізму, міждисциплінарності, комплексності й інші методологічні принципи. Наукова новизна полягає в тому, що концептуалізація доброчесності в сучасному науковому дискурсі зумовлює багатовекторний аналіз цього феномену, його джерела, сучасні підходи трактування, теоретичне й практичне значення. Оптимальним є комплексне з’ясування змісту зазначеної категорії, оскільки це правова, морально-етична та філософська категорія, пов’язана з людиною, посадовою або службовою особою, інституціями, владними органами, стосується сфер публічних і приватних відносин. Визначено, що доброчесність ґрунтується на принципах римського права, а саме bona fides, доктрині venire contra factum proprium, еволюціонувавши в міжнародні та європейські стандарти, відповідну судову й іншу правозастосовну практику. Обґрунтовано вузьке та широке значення доброчесності, зокрема останнє містить морально-етичні й правові складові, принципи і стандарти поведінки, чесноти як позитивні моральні риси, зумовлені свідомістю та волею людини, що характеризує людину, її спосіб життя, вчинки, готовність і здатність свідомо реалізувати певні види діяльності, поведінки на засадах добра й справедливості. Виокремлено характеристики доброчесності, її типологізацію. Практична значущість полягає в тому, що, оскільки феномен доброчесності стосується фактично всіх сфер життєдіяльності, очевидна необхідність законодавчого регулювання загальних і спеціальних критеріїв доброчесності, належного наукового обґрунтування, методології оцінювання на їх відповідність. Перспективним видається продовження наукових розвідок, вивчення співвідношення антикорупційних виявів у професійній діяльності глави держави, судді, парламентаря, прокурора, посадовців органів державної влади, органів місцевого самоврядування та дотримання ними критеріїв доброчесності. Ідеологічний чинник зумовлює підвищення рівня правової культури, правосвідомості посадових і службових осіб, українського суспільства щодо викорінення корупційних й інших недоброчесних ризиків і загроз, розвитку культури доброчесності.

 

Ключові слова: європейські стандарти; доброчесність; етичні стандарти; права людини; правова аксіологія; правові цінності; корупція; меритократія;  демократія; реформи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія КАМІНСЬКА

доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного авіаційного університету

м. Київ, Україна

Посилання

Kostytskyi, M., & Kushakova-Kostytska, N. (2023). Methodology of theoretical and practical knowledge in jurisprudence as a scientific-practical complex. Philosophical and methodological problems of law, 1(25), 9-17. doi: 10.33270/01232502.9.

Bandura, O. (2019). Anthropology of law as a component of philosophical anthropology (general essay). Philosophical and methodological problems of law, 1(17), 8-15. doi: 10.33270/01191702.8.

Kaminska, N.V. (2022). Meritocracy as a constitutional value and a key basis for reforming public power. Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, 4, 51-61. doi: 10.32886/instzak.2022.04.06.

Anti-corruption encyclopedia. The integrity office of NAKC. Retrieved from https://prosvita.nazk.gov.ua/encyclopedia/dobrochesnist.

Integrity. Oxford learner's dictionaries. Retrieved from https://bit.ly/33xUDmb.

Integrity. Glossary U4. Retrieved from https://www.u4.no/terms#integrity.

Integrity. Transparency International. Retrieved from https://bit.ly/3DYlRiv.

Toftul, M.H. (2014). Modern dictionary of ethics. Zhytomyr: ZhDU im. I. Franka.

Model Code of Ethics for Legal Associates and Advisors in Courts and Prosecutor's Offices in Bosnia and Herzegovina. (n.d.). Retrieved from https://bit.ly/3pXKwPd.

OECD Recommendation on Public Integrity. OECD resource. Retrieved from https://bit.ly/3r9jhla.

Zadorozhnia, H., & Zadorozhnyi, Yu. (2023). The principle of bona fides: from the doctrine of Roman law to national justice. A word from the National School of Judges, 1(42), 22-29.

Krat, V. Good conscience in the practice of the Supreme Court: Quo vadis? Retrieved from https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/2023_prezent/dobra_sovist_v_practici_VS_compressed.pdf.

Levenets, A. (2021). Integrity of judges as a prerequisite for ensuring a person's right to a fair trial. Human rights as an indicator of the development of a modern state: materials of the International. science and practice conference (pp. 170-173). Kyiv: Liudmyla. Retrieved from http://dspace.onu.edu.ua:8080/ bitstream/123456789/33297/1/170-173.pdf.

Burtnyk, H. Integrity of judges: an analysis of the practice of the Supreme Court. Retrieved from https://dejure.foundation.

Chechenko, K.O. (2023). Honesty as a principle of public service under the legislation of Ukraine: issues of theory and practice (Doctoral dissertation, Zaporizhzhia, Ukraine).

Electoral Integrity Global Report 2023. (n.d.). Retrieved from https://static1.squarespace.com/ static/58533f31bebafbe99c85dc9b/t/649dee1ee6e6c50219e9fbd9/1688071716978/Electoral+Integrity+Global+Report+2023.pdf.

How to increase the integrity of political parties: 10 tips from NAKC. (n.d.). Retrieved from https://nazk.gov.ua/uk/novyny/yak-pidvyshhyty-dobrochesnist-politychnyh-partij-10-porad-vid-nazk/.

NAZK unites communities for the formation of integrity in the regions. (n.d.). Retrieved from https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-ob-yednuye-gromady-dlya-formuvannya-dobrochesnosti-v-regionah/.

Demydenko, V.O. (2018). Improvement of the institution of municipal service in Ukraine through the prism of moral censure. Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, 3, 15-22.

Demydenko, V.O. (2020). The Constitutional Court of Ukraine as a driver of a qualitatively new stage of modern anti-corruption reform. Philosophical, methodological and psychological problems of law: materials VIII All-Ukrainian. science and theory conference (pp. 99-101). Kyiv.

Zhukov, S.V. (2019). Administrative and legal protection of the integrity of judges: problems of theory and practice (Doctoral dissertation, Kyiv, Dnipro, Ukraine).

Shaptala, N.K. (2018). Organizational and methodological aspects of the work of the Constitutional Court of Ukraine in the context of the challenges of the modern globalized world. The Role of Constitutional Courts in the Globalized World of the 21st Century: Proceedings of the Conference of the Constitutional Court of the Republic of Latvia (pp. 215-219). Riga: Constitutional Court of the Republic of Latvia.

Chechenko, K.O. (2022). Judge's integrity: a legal principle or an absurd concept that contradicts constitutional principles? Contemporary challenges and actual problems of judicial reform in Ukraine: materials of the VI International. science and practice conference (pp. 478-483). Chernivtsi.


Переглядів анотації: 36
Завантажень PDF: 107
Опубліковано
2024-01-29
Розділ
Філософія та філософія права