Аналіз злочинності: проблеми термінології

 • Василь ШАКУН

  доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії
  правових наук України,

  професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ

  м. Київ, Україна

  https://orcid.org/0000-0002-1757-8453

Анотація

Анотація. У статті проведено огляд основних сучасних наукових підходів щодо розуміння злочинності. Проаналізовано системні та феноменологічні засади дослідження злочинності. Підтверджено думку щодо фрагментарності загальнотеоретичних кримінологічних знань про злочинність і необхідність синтезу їх окремих елементів на компліментарних методологічних засадах. Запропоновано поняття злочинності як невід’ємної складової взаємовідносин людей, що супроводжує суспільство на всіх етапах його розвитку та відображає поведінку окремих індивідів, яку інші члени суспільства сприймають як кримінальні правопорушення. Розглянуто специфіку правового підходу до злочинності як збірного поняття – сукупності чи навіть системи кримінальних правопорушень. Відповідно до зазначеного маємо поняття злочинності як сукупності кримінальних правопорушень одного або кількох видів масового характеру, що закономірно повторюються в країні або в окремому регіоні протягом певного періоду. Такий підхід є результатом кримінологічного аналізу злочинності. Власне кримінологічний аналіз є підходом, складовою ширшого поняття – «аналіз злочинності». Доведено, що аналіз може бути й криміналістичним, який ґрунтується на нормах кримінального процесуального законодавства і спрямований на вивчення закономірностей злочинної діяльності та її відображення в джерелах інформації, які є підґрунтям для розроблення засобів, прийомів і методів збирання, дослідження, оцінки та використання доказів з метою розслідування, судового розгляду та запобігання кримінальним правопорушенням.

 

Ключові слова: злочинність; метод; аналіз; кримінологічний аналіз; криміналістичний аналіз; кримінологія; криміналістика; попередження; запобігання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Василь ШАКУН

доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії
правових наук України,

професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ

м. Київ, Україна

Посилання

Bandurka, O.M., & Lytvynov, O.M. (2015). Crime as an object of phenomenological analysis. Law and Security, 3, 6-10. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2015_3_3.

Busel, V.T. (Ed.). (2004). A large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language. Kyiv; Irpin: Perun.

Butenko, V.B. (2022). Classification of crime prevention subjects: scientific and methodological analysis. Our right, 1, 111-117. doi: 10.32782/np.2022.1.16.

Cherniavskyi, S., Babanina, V., Vartyletska, I. & Mykytchyk, O. (2021). Peculiarities of The Economic Crimes Committed with the Use of Information Technologies. European Journal of Sustainable Development, 10(1), 420-431. doi: 10.14207/ejsd.2021.v10n1p420.

Cherniei, V., Cherniavskyi, S., Babanina, V., Tykhonova О., & Hudkova, H. (2023). Características de la responsabilidad por revelación del secreto bancario en Europa y Estados Unidos. Jurídicas CUC, 19(1), 311-338. doi: 10.17981/juridcuc.19.1.2023.11.

Cherniei, V.V., & Dzhuzha, O.M. (Eds.). (2020). Criminology. Kyiv: Maslakov.

Danshyn, I.M., Holina, V.V., & Valuiska, M.Yu. (et al.). (2009). Criminology: General and Special parts (2nd ed.). V.V. Holina (Eds.). Kharkiv: Pravo.

Hainzon, G. Sons and world domination. Retrieved from http://www.ji-magazine.lviv.ua/cgi-sys/suspendedpage.cgi.

Holina, V.V., Holovkin, B.M., & Valuska, M.Yu. (et al.) (2014). Criminology. V.V. Holina, B.M. Holovkin (Eds.). Kharkiv: Pravo.

Karpov, N.S. (2007). Forensic principles of studying criminal activity. Kyiv: KNUVS.

Kindiuk, K.B. (2017). The legal heritage of M.M. Gernet as the development of the sociological approach in jurisprudence (Doctoral dissertation, Odesa, Ukraine). Retrieved from https://shron1.chtyvo.org.ua/Kindiuk_Kseniia/Pravova_spadschyna_MM_Herneta_iak_rozvytok_sotsiolohichnoho_pidkhodu_u_iurysprudentsii.pdf.

Kuts, V. (2016). Concept of crime. Scientific journal of the National Academy of the Prosecutor's Office of Ukraine, 2, 34-39. Retrieved from http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/10-2016/02/kuts.pdf.

Lazebnyi, A.M., & Levytskyi, A.M. (2019). Forensic support for the investigation of organized crime. International Legal Bulletin: Current Problems of Modernity (Theory and Practice), 14, 189-198. doi: 10.33244/2521-1196.14.2019.189-198.

Maslova, N.H. (2020). About the basic principles of combating crime. Pravo.ua, 1, 102-106. doi: 10.32782/LAW.2020.1.15.

Opishniak, S.O. (2022). The current state of combating crime in Ukraine. Formation and development of the legal state: problems of theory and practice, 419-431. doi: 10.36059/978-966-397-287-9-115.

Orlov, Yu.Yu. (2017). The essence and concept of crime: from fragmentation to integration of scientific knowledge. Law forum, 5, 271-278. doi: 10.5281/zenodo.1203785.

Shakun, V.I. (2019). Criminality. Great Ukrainian legal encyclopedia (Vol. 18). V.I. Shakun, V.I. Tymoshenko (et al.). (Eds.). Kharkiv: Pravo.

Shepitko, V.Yu. (Ed.). (2004). Forensics (3rd ed.). Kyiv: In Yure.

Shynkaruk, V.I. (Eds.). (2002). Philosophical encyclopedic dictionary. Kyiv: Abrys.

Tymoshenko, V.I. (2018). The social basis of crime. Bulletin of the Ministry of Justice of Ukraine, 2, 35-39. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2018_2_11

Tymoshenko, V.I., & Shakun, V.I. (2021). Theoretical foundations of criminology. Kyiv: Yurinkom Inter.

Tytarenko, O.O. (2019). State crime prevention programming in Ukraine. Kharkiv: Promart.

Zakaliuk, A.P. (2007). Course of modern Ukrainian criminology: theory and practice (3rd ed.). Kyiv: In Yure.


Переглядів анотації: 24
Завантажень PDF: 197
Опубліковано
2024-01-29
Розділ
Філософія та філософія права