Генезис бікамералізму в європейській культурі

  • M. Durdynets ад’юнкт Національної академії внутрішніх справ, м. Київ
Ключові слова: парламент, парламентаризм, бікамералізм, політична система, держава, демократія, народ

Анотація

Досліджено проблему становлення бікамералізму в країнах Європи. Визначено основні етапи розвитку бікамералізму та парламентаризму. Проаналізовано особливості генезису парламентаризму періодів Стародавнього світу, Середньовіччя, Нової та Новітньої історії. Окреслено співвідношення між традицією парламентаризму в країнах Європи й сучасним рівнем їхнього соціально-економічного та політичного розвитку. Розглянуто підходи до висвітлення ідей парламентаризму (бікамералізму) в працях видатних філософів, юристів, політологів, соціологів, державних діячів. З’ясовано передумови утворення двопалатного парламенту в окремих країнах Європи та світу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

M. Durdynets
ад’юнкт Національної академії внутрішніх справ, м. Київ
Розділ
Історія філософії права