Власність і держава в контексті філософсько-правового осмислення

  • Р. Михайленко

    кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-1689-4382

Анотація

Мета. Автор прагне дослідити види власності в сучасній державі. Сучасне суспільство є складним утворенням, від опрацювання низки компонентів якого залежить його розвиток, що є результатом розвитку політичних, правових, економічних підсистем суспільства в загальному розумінні. Значну роль у цьому процесі має власність. У статті висвітлено проблему власності й держави. Феномен власності розглянуто як філософську категорію власності. Власність є важливим фактором розвитку суспільства, держави й свободи людини. Ключове завдання автора статті – дослідження власності, наближення до сутності цього явища. Методологія. Методи дослідження зумовлені його характером. У статті використано передусім діалектичний і системно-структурний методи, методи логіки. Наукова новизна. Аналізуючи власність і державу на шляху їхнього генезису, розвитку й становлення в теоретичному спадку філософії, автор аналізує багаторівневу приватну власність як філософську категорію. Слід зазначити, що всі структури власності проаналізовано загалом крізь призму приватної власності. Підґрунтям індивідуальних прав людини є власність. Вона не є лише матеріальним надбанням – це головний чинник утвердження особистості. Система приватної власності встановлює індивідуальність й особистість шляхом укладення договірних відносин. Договір встановлює право власності через інституціоналізовані норми державних правових форм регулювання. Висновки. У статті проаналізовано ключові концептуальні підходи до розуміння природи власності як філософської категорії. Автор досліджує значущу філософську концепцію власності, її вплив на формування суспільних відносин в економічному, соціальному, правовому, політичному й державному способі регулювання та організації суспільного буття.

Ключові слова: держава; приватна власність; філософська категорія власності; власність; право власності; свобода людини; еволюція.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Р. Михайленко

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Balaban O. Genera and Species vs. Laws of Nature Two Epistemic Frameworks and their Respective Ideal Worlds. Studies in History and Philosophy of Science. 2020. Part A. doi: https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2020.01.007.

Baum D. R., Cooper R., Lusk-Stover O. Regulating market entry of low-cost private schools in Sub-Saharan Africa: Towards a theory of private education regulation. International Journal of Educational Development. 2018. No. 60. P. 100–112. doi: 10.1016/j.ijedudev.2017.10.020.

Bolatto S., Naghavi A., Ottaviano G., Zajc K. Intellectual Property and the Organization of the Global Value Chain. University of Bologna, 2019.

Бутенко С. С. Питання власності в контексті теорії суспільного договору. Філософські та методологічні проблеми права. 2016. № 2. С. 189–197. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmpp_2016_2_18.

Бутенко С. С. Філософсько-правовий вимір власності як основи демократії : монографія. Київ : Кандиба Т. П., 2018. 188 с.

Череп О. Г., Кузнецова А. Є. Інтелектуальна власність та її вплив на конкурентоспроможність. Економічний простір. 2018. № 137. С. 180–189. doi: 10.30838/P.ES.2224.250918.190.238.

Демчишак Р. Інституційна сутність держави у світовій політичній думці. Humanitarian Vision. 2017. Vol 3. No. 2. P. 31–36. doi: https://doi.org/10.23939/shv2017.02.031.

Дубина И. Эволюция труда: от принуждения к творчеству. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках. 2018. № 1. С. 3–8. doi: https://doi.org/10.15421/341801.

Kaas L., Mellert J., Scholl A. Sovereign and private default risks over the business cycle. Journal of International Economics. 2020. Vol. 123. doi: https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2020.103293.

Корольчук Л. Рушійні сили розвитку нової світової цивілізації: імператив соціального інтелекту. Humanitarian vision. 2018. Т. 4. № 2. С. 26–31. doi: https://doi.org/10.23939/shv2018.02.026.

Лунячек В. Е., Рубан Н. П., Тіманюк В. М., Фесенко Н. С., Черненко Ю. Ю. Освіта в сфері інтелектуальної власності як умова сталого розвитку держави. ScienceRise. Pedagogical Education. 2017. № 11. С. 4–9. doi: 10.15587/2519-4984.2017.116197.

Маркс К. До критики гегелівської філософії права : твори. Київ . Вид-во політ. літ. України, 1980. Т. 1. С. 207–324.

Петровський П. Проблеми та перспективи розвитку соціального інституту приватної власності в Україні. Ефективність державного управління. 2017. Вип. 3 (52). Ч. 1. С. 91–97.

doi: https://doi.org/10.33990/20704011.52.2017.149423.

Рахманов О. А. Соціальне сприйняття населенням приватних власників засобів виробництва в Україні. Український соціум. 2019. № 3 (70). С. 34–45. doi: https://doi.org/10.15407/socium2019.03.034.

Стовпець О. В. Інститут інтелектуальної власності в контексті соціально-філософського бачення проблеми співвідношення інформації, знань та інновацій. Філософські обрії. 2016. Вип. 35. С. 27–38. doi: https://doi.org/10.33989/2075-1443.2016.35.175101.


Переглядів анотації: 249
Завантажень PDF: 213
Опубліковано
2020-10-23
Розділ
Методологія права