Конституціоналізм у часи змін: влада, суспільство та демократія

  • М. Дурдинець

    кандидат юридичних наук, докторант кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Анотація

Мета статті – визначити джерела формування влади й інституційні особливості вітчизняного парламентаризму, на підставі чого окреслити шляхи його оптимізації. Методологія. Методологічне підґрунтя становили загальний діалектичний метод наукового пізнання реальних явищ і їх зв’язок з теорією та практикою оптимізації вітчизняного парламентаризму, а також спеціальні методи дослідження, а саме: метод системного аналізу, порівняльно-правовий, системно-структурний і метод прогнозування. Наукова новизна. На підставі аналізу конституціоналізму доведено, що в сучасних українських реаліях влада, суспільство та демократія перебувають на етапі «визрівання». Інтеграція до західної правової традиції потребує комплексного підходу, у якому освіта, наука, політика, засоби масової інформації діють скоординовано, орієнтуючись на кінцеву мету. Доведено необхідність синхронізації норм матеріального та процесуального конституційно юрисдикційного права в надійну систему механізмів захисту прав, свобод людини та громадянина, спрямованих на утвердження верховенства права. Висновки. На підставі аналізу основних проблем і перспектив конституціоналізму крізь призму системи «влада – суспільство – демократія» визначено джерела формування влади й інституційні особливості вітчизняного парламентаризму. Проаналізовано розвиток конституційного судочинства в умовах системного порушення Основного Закону держави деякими представниками влади. Аргументовано низку пропозицій щодо шляхів оптимізації вітчизняного парламентаризму. Встановлено, що динамічний процес цифровізації державних процедур – це вектор цивілізаційного розвитку та посилення конкурентоспроможності держави в геополітичному вимірі.

Ключові слова: конституціоналізм; влада; суспільство; демократія; право розуміння; виборче право.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

М. Дурдинець

кандидат юридичних наук, докторант кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Бесчастний В. М., Запорожець В. І. Інститут конституційної скарги в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Правовий часопис Донбасу. 2020. № 3. С. 9–20. doi: https://doi.org/10.32366/2523-4269-2020-72-3-9-20.

Brookes R. H.Political Parties: Their Organisation and Activity in the Modern State by Maurice Duverger. New York, 1954. 439 р. doi: https://doi.org/10.1177/003231875500700206.

Радянські органи державної безпеки у 1939 ‒ червні 1941 р. : документи ГДА СБ України / [Г. Боряк, В. Даниленко, С. Кокін та ін.]. Київ : Києво-Могилян. акад., 2009. 1304 с.

Фукуяма Ф. Політичний порядок і політичний занепад. Від промислової революції до глобалізації демократії. Київ : Наш формат, 2019. 608 с.

Фукуяма Ф. Недовольство либерализмом. Вызовы слева и справа. 2021. URL: http://www.eedialog.org/ ru/2021/04/16/frjensis-fukujama-nedovolstvo-liberalizmom-vyzovy-sleva-i-sprava/. doi: https://doi.org/10.51905/2073-3038_2021_1_24.

Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин другої, третьої, четвертої статті 219 Регламенту Верховної Ради України від 1 квіт. 2008 р. № 4-рп/2008. URL: https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/v004p710-08#Text.

Савчин М. «Careless Whisper» Конституційного Суду України та конституційні цілі. Український часопис конституційного права. 2020. № 4. С. 72–89. doi: 10.30970/jcl.4.2020.4.

Про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021–2023 роки : Указ Президента України від 11 черв. 2021 р. № 231/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2312021-39137.

Вибори Президента України 2019. Центральна виборча комісія : [сайт]. URL: https://www.cvk.gov.ua/.

Трансформація партійної системи: український досвід у європейському контексті / за ред. Ю. Якименка. Київ : Центр Разумкова, 2017. 428 с.


Переглядів анотації: 216
Завантажень PDF: 486
Опубліковано
2022-02-13
Розділ
Філософські проблеми окремих напрямів правознавства