Філософсько-правові погляди давньогрецьких «семи мудреців» та їх вплив на сучасну українську юриспруденцію

  • Р. Ванджурак

    аспірант кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-8474-2276

Анотація

Актуальність. Джерела сучасного права сягають сивої давнини, коли всі суспільні процеси люди почали усвідомлювати як такі, що мають не лише міфологічний, а й раціональний характер. Саме в Давній Греції в VIIVI століттях до нашої ери з’явилися мислителі, яких не задовольняли наявні тоді пояснення створення всесвіту й космосу суто міфами про їх створення богами та ключовою їх роллю в тогочасних процесах і явищах. Ці люди намагалися відшукати в природних процесах раціональне пояснення, будуючи на його підґрунті власний проєкт створення всесвіту, космосу та всього сущого. Наукові відкриття, культурні здобутки чи управлінські рішення цих людей стали передумовою того, що їх почали називати мудрецями. Їх вінець становили так звані «сім мудреців», життя яких огорнуте легендами, їх оспівували у своїх творах поети, а їхня мудрість передавалася з покоління в покоління до сьогоднішніх днів. Оскільки мудрість дотична до справедливості й ототожнюється з нею, коло зацікавленості мудреців не оминуло й державу, право, закон і систему управління, і, як наслідок, – практично кожен з них залишив по собі свої міркування щодо згаданих понять. Ці міркування варті нашої уваги,  тому метою зазначеної статті є комплексне дослідження наукової спадщини давньогрецьких «семи мудреців», вплив їхніх міркувань на подальше становлення права й пряме відображення їхньої мудрості в сучасній українській юриспруденції. Попри це, рівень дослідження філософсько-правової спадщини «семи мудреців» украй мізерний і здебільшого полягає в поспішній згадці про них дослідниками давньогрецької філософії, без детального аналізу їхніх міркувань. Це зумовлює новизну дослідження, а результати якого дають змогу дійти  висновку, що міркування давньогрецьких «семи мудреців» стосовно держави, права та справедливості має неабиякий вплив на становлення сучасного права, зокрема сучасного українського. На підставі онтогносеологічного аналізу з використанням історико-порівняльного методологічного підходу в цій статті викладено авторське бачення ролі та впливу давньогрецьких «семи мудреців» на зародження, розвиток і становлення сучасного права загалом й української юриспруденції зокрема, що в сукупності має практичну значущість, адже воно здатне наблизити інших дослідників і всіх, хто цікавиться давньогрецькою філософією права, до глибшого усвідомлення ролі «семи мудреців» на шляху еволюції права від зародка до сучасного стану.

Ключові слова: давньогрецька філософія права; «сім мудреців»; держава; право; закон; справедливість.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Р. Ванджурак

аспірант кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Костицький М. В. Філософський аналіз європейського права та його трьох світоглядних джерел. Філософські та методологічні проблеми права. 2009. Вип. 1. C. 22–30.

Костицький М. В. Цілісність і єдність в онтології законів буття та соціуму. Філософські та методологічні проблеми права. 2021. № 1 (21). С. 8–21. DOI: 10.33270/02212101.8.

Меленко С. Г. Давньогрецькі витоки української філософсько-правової думки : монографія. Чернівці : Технодрук, 2013. 432 с.

Платон. Полное собрание сочинений в одном томе. М. : Альфа-книга, 2020. 1311 c.

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М. : Мысль, 1979. 620 c.

Соколов. Храм Аполлона. Дельфи. М. : Искусство, 1972.

Гоббс Т. Сочинения : в 2 т. / пер. с лат. и англ. М. : Мысль,1991. Т. 2. 735 с.

История античности : в 2 т. М. : Правда. 1989. Т. 1 : Древняя Греция. 624 c.

Старшов. Остров Родос – властелин морей. М. : Вече, 2020. 400 c.

Туренко В. Cім мудреців античності: між тиранією і демократією. Політологічний Вісник. 2021. Вип. 86. P. 97–112. DOI: https://doi.org/10.17721/2415-881x.2021.86.97-112.

Canevaro M. The Rule of Law as the Measure of Political Legitimacy in the Greek City States. Hague Journal on the Rule of Law. 2017. Vol. 9. P. 211–236. DOI: https://doi.org/10.1007/s40803-017-0054-1.

Dicks D. R. Thales. The Classical Quarterly. 1959. Vol. 9. Issue 3–4. P. 294–309. DOI: https://doi.org/10.1017/S0009838800041586.

Rhodes P. J. Solon in Aristotle’s School. Trends in Classics. 2015. Vol. 7. No. 1. P. 151–160. DOI: https://doi.org/10.1515/tc-2015-0009.

Gagarin M. Writing Greek Law. Cambridge : Cambridge University Press, 2008. 282 p. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511482779.

Tell H. P. Solon and the Greek Wisdom Tradition. Trends in Classics. 2015. Vol. 7. No. 1. P. 8-23. DOI: https://doi.org/10.1515/tc-2015-0002.

Баумейстер А. О. Філософія права : навч. посіб. Вінниця : О. Власюк, 2007. 224 с.


Переглядів анотації: 233
Завантажень PDF: 149
Опубліковано
2023-01-22
Розділ
Історія філософії права і методологія права