Антропологія права як складова філософської антропології (загальний нарис)

  • О. Бандура

    доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-8043-0988

Анотація

Мета статті полягає в тому, щоб привернути увагу сучасних фахівців з філософії права до здобутків української філософської школи 60-х років ХХ століття в галузі загальної філософії та філософської антропології, а також продемонструвати, що низка положень антропології права є складовими відповідних положень філософської антропології та діалектичні взаємозв’язки антропології права з праксеологією, аксіологією, онтологією і гносеологією права зумовлені діалектичними взаємозв’язками філософської антропології з філософськими праксеологією, аксіологією, онтологією та гносеологією. Слід зазначити, що В. В. Кузьменко у статті «Онтологія, антропологія, аксіологія, гносеологія філософсько-правової концепції Фоми Аквінського» вивчає питання про синкретизм, тобто нерозривну єдність правових онтології, антропології, аксіології та гносеології у зв’язку з філософсько-правовою концепцією мислителя, проте лише стосовно цієї концепції питання слід порушувати ширше. Методологія. Методи дослідження зумовлені його характером. У статті використано передусім діалектичний і системно-структурний методи, методи логіки. Наукова новизна публікації полягає в приверненні уваги сучасних фахівців з філософії права до здобутків української філософської школи 1960-х років, оскільки їх можна та слід поширити на філософію права загалом і правову антропологію зокрема. Органічні взаємозв’язки правової антропології з іншими основними розділами філософії права зумовлені наявністю органічних взаємозв’язків філософської антропології з відповідними загальнофілософськими дисциплінами. Висновки. Фахівцям із філософії права слід ґрунтовніше дослідити спадщину українських філософів-шістдесятників, а також діалектику правових антропології, праксеології, аксіології, онтології та гносеології.

Ключові слова: антропологія права; філософська антропологія; філософія права; правова людина; діалектика.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. Бандура

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Бандура О. О. Антропологія права як складова філософії права. Філософські та методологічні проблеми права. 2017. № 1 (13). С. 102–111. URL: https://philosophy.naiau.kiev.ua/index.php/philosophy/article/view/354.

Comaroff J. Does Anthropology Matter to Law? Journal of Legal Anthropology. 2018. Vol. 2. Issue 2. P. 72–78. doi: https://doi.org/10.3167/jla.2018.020206.

Engle M. S. Does Law Matter to Anthropology? Journal of Legal Anthropology. 2018. Vol. 2. Issue 2. P. 86–91. doi: https://doi.org/10.3167/jla.2018.020208.

Gardner D. Comment on cosmopolitan politesse. Journal of Legal Anthropology. 2019. Vol. 3. Issue 1. P. 85–93. doi: https://doi.org/10.3167/jla.2019.030106.

Hughes G. Introduction. Journal of Legal Anthropology. 2019. Vol. 3. Issue 1. P. 83–84. doi: https://doi.org/10.3167/jla.2019.030105.

Иванов В. П. Человеческая деятельность – познание – искусство. Киев : Наук. думка, 1977. 251 с.

Kingsley J., Telle K. Does Anthropology Matter to Law? Journal of Legal Anthropology. 2018. Vol. 2. Issue 2. P. 61–71. doi: https://doi.org/10.3167/jla.2018.020205.

Koch I. Turning Human Beings into Lawyers. Journal of Legal Anthropology. 2018. Vol. 2. Issue 2. P. 99–104. doi: https://doi.org/10.3167/jla.2018.020210.

Кузьменко В. В. Онтологія, антропологія, аксіологія, гносеологія філософсько-правової концепції Фоми Аквінського. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 4. P. 11–19. doi: 10.31733/2078-3566-2018-6-11-19.

Paaras A., Goudsmit A. Book Reviews. Journal of Legal Anthropology. 2019. Vol. 3. Issue 1. P. 103–108 doi: https://doi.org/10.3167/jla.2019.030108.

Peletz M. G. Why Anthropology Doesn’t Matter Much to Law. Journal of Legal Anthropology. 2018. Vol. 2. Issue 2. P. 92–98. doi: https://doi.org/10.3167/jla.2018.020209.

Rapport N. The grey zone, distortion and the ownership of causation. Journal of Legal Anthropology. 2019. Vol. 3. Issue 1. P. 94–102. doi: https://doi.org/10.3167/jla.2019.030107.

Rosen L. Reconciling Anthropology and Law. Journal of Legal Anthropology. 2018. Vol. 2. Issue 2. P. 105–108. doi: https://doi.org/10.3167/jla.2018.020211.

Шинкарук В. И., Яценко А. И. Гуманизм диалектико-материалистического мировоззрения. Киев : Политиздат Украины, 1984. 255 с.

Человек и мир человека (Категории «человек» и «мир» в системе научного мировоззрения) : монография / [В. И. Шинкарук, В. П. Иванов, И. Н. Молчанов и др.] ; ред. В. И. Шинкарук. Киев : Наук. думка, 1977. 344 c.

Жизнь как творчество / [В. И. Шинкарук, Л. В. Сохань, Н. А. Шульга и др.]. Киев : Наук. думка, 1985. 298 с.

Uzel K. Book Review. Journal of Legal Anthropology. 2018. Vol. 2. Issue 2. P. 122–124. doi: https://doi.org/10.3167/jla.2018.020214.

Wilson R. A. The digital ethnography of law. Journal of Legal Anthropology. 2019. Vol. 3. Issue 1. P. 1–20. doi: https://doi.org/10.3167/jla.2019.030101.


Переглядів анотації: 561
Завантажень PDF: 519
Опубліковано
2020-02-11
Розділ
Окремі напрями філософії права (проблеми онтології, гносеології, антропології та аксіології права)