Онтологія права як складова філософської онтології (попередні міркування)

  • О. Бандура

    доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-8043-0988

Анотація

Мета – розглянути онтологію права (правову онтологію) як складову філософської онтології, виявити ті характеристики онтології права, які притаманні філософській онтології, і, відповідно, онтології права. Методологія дослідження. Онтологія права є елементом сфери права, яке живе своїм життям, постійно розвивається. Вона також перебуває в стані безперервного розвитку, як субдисципліна філософії права вона органічно пов’язана з іншими філософсько-правовими дисциплінами, а також з філософською онтологією; усі складові онтології права органічно пов’язані між собою. Тому для її дослідження застосовано діалектичний метод, діалектична логіка – логіка життя з його суперечностями, парадоксами, розвитком, зв’язками усього з усім. Також використані генетичний метод (для аналізу процесу становлення онтології права та загалом філософії права) і системно-структурний метод (для дослідження онтології права як системи та її структури). Наукова новизна. У процесі дослідження взаємних зв’язків онтології права з іншими основними філософсько-правовими дисциплінами (антропологією права, праксеологією права, теорією практичної юридичної діяльності, гносеологією права, аксіологією права, семіотикою права та методологією права) враховані взаємні зв’язки філософської онтології з основними загальнофілософськими дисциплінами (філософською антропологією, філософською праксеологією, філософською теорією практичної діяльності людини, філософською гносеологією, філософською аксіологією, філософською семіотикою та філософською методологією). Крім того, проведено порівняльний аналіз підходів філософів і юристів до основного питання філософії права як такого, що визначає структуру філософії права і місце онтології права в системі філософсько-правових дисциплін. Висновки. Взаємозв’язки правової онтології з правовими антропологією, праксеологією, теорією практичної діяльності (теорією практичної юридичної діяльності), гносеологією, аксіологією, семіотикою та методологією зумовлені в першу чергу взаємними зв’язками філософської онтології з філософськими антропологією, праксеологією, теорією практичної діяльності, гносеологією, аксіологією, семіотикою та методологією.

Ключові слова: онтологія права; філософська онтологія; філософія права; діалектика; правова реальність;  буття.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. Бандура

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Abysova M., Antipova O., Pavlyshyn O., Bondar S. Nation’s Historical Past under Multicultural Conditions. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). 2019 No. 8 (4). P. 9409–9414. doi: https://doi.org/10.46398/cuestpol.3865

Арнтц У., Чейс Б., Висенте М. Кроличья нора или Что мы знаем о себе и Вселенной. М. : Э, 2016. 448 с.

Суспільство, людина, право: досвід філософсько-правового осмислення : монографія / [O. Г. Данильян, O. П. Дзьобан, С. Б. Жданенко та ні.] ; за ред. О. Г. Данильяна. Харків : Право, 2018. 35 с.

Герасіна Л. Методологія і праксеологія досліджень політичних процесів. Вісник національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. 2017. Т. 2. № 33. С. 16–26. (Серія «Філософія, філософія права, політологія, соціологія»). doi: https://doi.org/10.21564/2075-7190.33.109664.

Гвоздік О. Судово-процесуальне доказування в логічному вимірі. Філософські та методологічні проблеми права. 2019. № 1 (17). С. 83–89. doi: https://doi.org/10.33270/01191702.83.

Гвоздік О. Логіко-семантичний аспект побудови стратегій розслідування. Філософські та методологічні проблеми права. 2020. № 2 (20) С. 86–92. doi: https://doi.org/10.33270/02202002.86.

Кельман М., Кельман Л., Романська І. Осмислення методології пізнання наукових теорій у правознавстві. Філософські та методологічні проблеми права. 2019. № 1 (17) С. 32–42. doi: https://doi.org/10.33270/01191702.32.

Kostytsky M. V., Kushakova-Kostytska N. V., Serdiuk I. V., Gvozdik O. I., Pavlyshyn O. V. The Analysis of the Essence on the Information Society in the Legal and Philosophical Context. Cuestiones Políticas. 2020. Vol. 37. No. 65. P. 169–181. doi: 10.35940/ijrte.D9720.118419.

Костицький М., Кушакова-Костицька Н. Справедливість як засіб і ціль у виправленні та ресоціалізації засуджених: філософське осмислення. Філософські та методологічні проблеми права. 2018. № 1–2 (15–16). С. 11–24. doi: https://doi.org/10.33270/02181602.

Костицький М., Кушакова-Костицька Н., Кравець В., Павлишин О., Ковтун О. Парламентська, президентська чипарламентсько-президентська республіка як модуси однієї політичної моделі чи різні концепції держави. Revista San Gregorio. 2020. No. 42. Vol. 1. P. 144–155. doi: http://dx.doi.org/10.36097/rsan.v1i42.

Краєвський В., Костенко О., Пужайло О., Вислоух К. Аналіз і синтез як види діяльності: методологія конструкції та праксеологія призначення. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2019. № 10. С. 5–21. (Серія «Економічні науки»). doi: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-10-5283.

Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления. Харьков : Право, 2002. 328 с.

Максимов С. Філософія права: сучасні інтерпретації (2003–2010). Харків : Право, 2010. 336 с.

Паращук Л. Аксіологічне осмислення особистих немайнових прав фізичної особи. Філософські та методологічні проблеми права. 2020. № 2 (20). С. 48–54. doi: https://doi.org/10.33270/02202002.48.

Павлишин О., Кравчук О. Професійно-етичні та деонтологічні засади діяльності поліцейського у сфері забезпечення правопорядку. Філософські та методологічні проблеми права. 2020. № 1 (19) С. 21–31. doi: https://doi.org/10.33270/02201901.21.

Павлишин О., Васюта Ю. Справедливість як елемент ідеї права та її місце в системі правових цінностей. Філософські та методологічні проблеми права. 2020. № 2 (20). С. 40–47. doi: https://doi.org/10.33270/02202002.40.

Павлишин О., Кравчук О., Лев О. Антропологічно-правові виміри професійної деформації, моральної свідомості працівників Національної поліції України. Філософські та методологічні проблеми права. 2019. № 2 (18). С. 71–80. doi: https://doi.org/10.33270/02191802.71.

Pavlyshyn O., Ustymenko T., Babiuk, M., Kaida N., Shkrebets D. Social Responsibility as a Performance Indicator of Public Authorities. Academic Journal of Interdisciplinary Studies. 2021. No. 10 (3). P. 111–122. doi: https://doi.org/10.36941/ajis-2021-0068.

Шевчук Р., Носенко О. Аксіотерапія вищої юридичної освіти. Філософські та методологічні проблеми права. 2018. № 1–2 (15–16). С. 58–65. doi: https://doi.org/10.33270/02181602.

Философские сказки и притчи: Новый смысл старых истин / сост. и коммент. В. В. Шкода. Харьков : Фолио ; М. : АСТ, 2000. 368 с.

Тарасов О. Структура міжнародно-правової реальності: онтологічний та гносеологічний аспекти. Філософія права і загальна теорія права. 2019. № 1. С. 168–174. doi: https://doi.org/10.21564/2227-7153.2019.1.186751.


Переглядів анотації: 453
Завантажень PDF: 690
Опубліковано
2022-02-13
Розділ
Онтологія права