Вплив постправди на суддівський розсуд: минуле, сьогодення, майбутнє

Анотація

Анотація. Стрімкий розвиток інформаційного суспільства як ери швидкого доступу до інформації має як переваги, так і недоліки, одним з яких є явище постправди – сприйнятої на віру (без перевірки правдивості фактів) правди. У добу інтернету це явище розвивається в геометричній прогресії та щодня стає актуальнішим для різних верств населення, організацій і груп. Скільки б судова влада не анонсувала свою незалежність і разючі зміни внаслідок чергової реформи, вплив на внутрішнє переконання судді (суддівський розсуд) з боку громадськості, певних культурних або політичних наративів, чи загальної поширеної думки (зокрема в інтернеті) був, є та щороку ставатиме ще вагомішим. Метою статті є дослідження явища постправди, визначення його негативного впливу на суддівський розсуд у минулому та сьогоденні, методів протистояння йому. Завдяки методам аналізу, синтезу й узагальнення окреслено поняття постправди, проаналізовано його становлення та розвиток в історичній ретроспективі, а на підставі дедуктивно-логічного аналізу сформульовано висновок щодо негативного впливу постправди на суддівський розсуд. Попри те, що поняття постправди є доволі молодим та останнім часом дедалі більше науковців спрямовують свій дослідницький пошук у зазначеному напрямі, вплив постправди на суддівський розсуд донині ґрунтовно не досліджено, зокрема в українському науковому просторі. Практична значущість отриманих висновків полягає в можливості їх використання під час реформування судової гілки влади, задля уникнення непоправних наслідків, пов’язаних із впливом постправди на суддівський розсуд 

 

Ключові слова: постправда; суддівський розсуд; судочинство; філософія права; інтернет; інформація; фейк; суддя

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Роман ВАНДЖУРАК

доктор філософії в галузі права, адвокат

м. Київ, Україна

Посилання

Адамська-Галлант А. Інтерв’ю журналу «Українське право» від 23 липня 2019 року. URL: https://ukrainepravo.com/judicial_truth/divine_law/suddya-ne-mozhe-vynosyty-rishennya-bazuyuchys-na-ochikuvannyakh-gromadskosti-abo-zasobiv-masovoyi-in.

Байрачна Л. К., Бондар Т. І. Суддівський розсуд як інструмент забезпечення справедливості судочинства. Прикарпатський юридичний вісник. 2021. № 6. С. 22–27. doi: 10.32837/pyuv.v0i6(41).960.

Балух В., Возний І., Коцур В. Історичні портрети античності та середньовіччя : підручник. Чернівці : Книги – ХХІ, 2007. 502 с.

Барак А. Суддівський розсуд. Київ : Центр учб. літ., 2022. 320 с.

Bingham T. The Discretion of the Judge. The Business of Judging: Selected Essays and Speeches. Oxford : Oxford Academic Press, 2000. doi: 10.1093/acprof:oso/9780198299127.003.0003.

Cavanagh E. D. Countering the Big Lie: The Role of the Courts in the Post Truth World. Cornelli law review online. 2022. Vol. 107. P. 101–125.

Crouch C. Post-Democracy. First published December 18, 2000. 144 p.

Gennaioli N., Shleifer A. Judicial Fact Discretion. The Journal of Legal Studies. 2008. Vol. 37. No. 1. P. 1–35. doi: 10.1086/588266.

Демиденко Г. Сократ. Велика українська юридична енциклопедія : в 20 т. Харків : Право, 2017. Т. 2 : Філософія права. С. 782‒784.

Калиновський Ю., Жданенко С. Соціокультурний вимір інфодемії в умовах глобальної нестрабільності. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 2022. № 1 (52). С. 27–46. (Серія «Філософія, філософія права, політологія, соціологія»). doi: 10.21564/2663-5704.52.250418.

Keyes R. The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life. St. Martin’s Press, 2004.

Кушакова-Костицька Н. Філософсько-правові засади розвитку інформаційного суспільства в Україні : монографія. Київ : Логос, 2019. 346 с.

Макінтайр Лі. Постправда. Київ : ArtHuss, 2021. 208 с.

Онух. Постправда. Український тиждень. 2016. № 47 (471). URL: https://tyzhden.ua/postpravda.

Oxford Dictionary of English. URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth.

Rees G., White D. Judging Post-Controversy Expertise: Judicial Discretion and Scientific Marginalisation in the Courtroom. Science as Culture. 2023. Vol. 32. Issue 1. P. 109–131. doi: 10.1080/09505431.2022.2114335.

Саноцька Н. Я. Контури постправди в інформаційному суспільстві. Актуальні проблеми філософії та соціології. 2017. Вип. 20. С. 108–111. URL: http://hdl.handle.net/11300/11467.

Шевченко А. Суддівський розсуд і суддівське свавілля: межі дозволеного та відповідальність за їх порушення. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 3. С. 111–120. URL: https://vkslaw.knu.ua/images/verstka/3_2018_Shevchenko.pdf.

Tesich S. A Government of Lies. The Nation. 1992. January 6–13. Р. 12–15.

«Вплив постправди на суддівський розсуд» – запит чат-боту ChatGTP, розробленої лабораторією OpenAL в месcенджері «Телеграм-каналу». URL: https://t.me/GPT_onlinebot.

Токарська А. С. Сучасна трендова комунікація: реалії правди та постправди. Філософські, методологічні та психологічні проблеми права : матеріали VIII Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 26 листоп. 2020 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. С. 285–286.

Ванджурак Р. Інтелектуальна традиція давньогрецької філософії права як концептуальна основа української юриспруденції : дис. … канд. юрид. наук : 081. Київ, 2023. 237 с. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/23114.


Переглядів анотації: 290
Завантажень PDF: 124
Опубліковано
2023-07-26
Розділ
Філософія та філософія права