Ментальний рівень проблеми обліку громадян, які потребують покращення житлових умов

  • С. Комнатний

    кандидат педагогічних наук, докторант кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-2124-2047

Анотація

Мета дослідження – вивчення взаємозв’язку патерналістських настроїв у суспільстві щодо зобов’язань держави в забезпечені житлом громадян і правових підстав для таких настроїв, внесення пропозицій щодо необхідності переосмислення, зокрема на філософському рівні, підходів і керівних принципів у процесі визначення громадянина таким, що потребує державної підтримки в забезпеченні житлом і порядку обліку таких громадян. Методологічний інструментарій обрано з урахуванням поставленої мети, специфіки предмета й об’єкта дослідження, через системний порівняльно-правовий аналіз чинних норм права, які регулюють зазначені взаємовідносини та розгляд результатів останніх соціологічних досліджень. Наукова новизна. З огляду із заявленим прагненням нашої держави до системних змін у сфері захисту прав людини, зокрема права на житло, що підтверджується низкою декларативних актів органів влади, слід  розробити нові підходи до формування політики визначення громадян такими, які потребують підтримки держави в реалізації їхнього права на житло, і до порядку обліку таких громадян. Висновки. Для докорінної зміни юридичної парадигми та психологічного сприйняття людьми права на державну допомогу в забезпеченні житлом потрібна нова стратегія державної житлової політики та новий Житловий кодекс, який справедливо визначить тих громадян, які мають право на державну підтримку, вид державної підтримки та регламентуватиме основні положення обліку таких громадян, а сам облік буде відкритим для суспільства.

Ключові слова: право на житло; житлова політика; облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов; житлові зобов’язання держави.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

С. Комнатний

кандидат педагогічних наук, докторант кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Чайковський О. І. Судовий захист конституційного права на житло. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2021. № 3. С. 59–63. doi: https://doi.org/https://doi.org/10.15421/392149.

Федорчук І. Семантика категорії «організаційно-правовий механізм реалізації конституційного права на житло». Юридичний вісник. 2020. № 6. С. 145–152. doi: https://doi.org/10.32837/yuv.v0i6.2040.

Федорчук І. І. Правовий елемент організаційно-правового механізму реалізації конституційного права на житло. Вісник Запорізького національного університету. 2021. № 2. С. 19–26. doi: https://doi.org/10.26661/2616-9444-2021-2-03.

Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Про здійснення моніторингу стану розрахунків за житлово-комунальні послуги та інших показників у сфері житлово-комунального господарства : наказ Мінрегіону від 16 груд. 2019 р. № 312. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/tarif/informatsiya-shhodo-priynyatih-normativno-pravovih-aktiv/nakaz-minregionu-vid-16-12-2019-312-pro-zdiysnennya-monitoringu-stanu-rozrahunkiv-za-zhitlovo-komunalni-poslugi-ta-inshih-pokaznikiv-u-sferi-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva/.

Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом : постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовт. 2018 р. № 819. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-2018-%D0%BF#Text.

Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов : постанова Кабінету Міністрів України від 11 берез. 2011 р. № 238. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/238-2011-%D0%BF#Text.

Про затвердження правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в українській РСР : постанова Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 груд. 1984 р. № 470. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/470-84-%D0%BF#Text.

Про невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації права громадян на житло : постанова Верховної Ради України від 22 верес. 2021 р. № 1766-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1766-20#Text.

Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 черв. 2018 р. № 410-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/410-2018-%D1%80#Text.

Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва : Закон України від 25 груд. 2008 р. № 800-VI. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-17#Text.

Житловий кодекс Української РСР : Закон Української РСР від 30 черв. 1983 р. № 5464-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10#Text.


Переглядів анотації: 179
Завантажень PDF: 206
Опубліковано
2022-02-13
Розділ
Філософські проблеми окремих напрямів правознавства