Деякі пропозиції до реформування державної житлової політики України у воєнний і повоєнний періоди

  • С. Комнатний

    кандидат педагогічних наук, докторант кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-2124-2047

Анотація

Мета дослідження – внесення пропозицій щодо вжиття низки невідкладних заходів задля реагування на спричинені війною виклики у сфері захисту й забезпечення житлових прав громадян України, зокрема внутрішньо переміщених осіб. Методологія. Методологічний інструментарій обрано з огляду на поставлену мету, специфіку предмета й об’єкта дослідження, через системний порівняльно-правовий аналіз нормативних актів України, порівняння потреби в житлі в довоєнний та воєнний періоди. Методологія дослідження охоплює аналіз даних і рекомендації міжнародних організацій, які здійснюють діяльність у сфері захисту прав людини. Наукова новизна. У зв’язку з масштабними руйнуваннями житлової інфраструктури в Україні, спричиненими агресією Російської Федерації, постає невідкладна необхідність ужиття заходів щодо реформування державної житлової політики в нашій державі з метою пом’якшення кризи відсутності достатньої кількості житлового фонду соціального призначення. Насамперед слід опрацювати на науковому та правовому рівнях можливості вжиття швидких, можливо, тимчасових заходів реагування для вирішення питання забезпечення житлом громадян України, передусім тих, житло яких зруйноване чи перебуває на тимчасово окупованих територіях. Висновки. Чинні нормативно-правові акти у сфері житлової політики не забезпечують можливості адекватно викликам часу впливати на розв’язання проблеми забезпечення житлом громадян в умовах воєнного стану, їх не можна вважати ефективними інструментами в умовах масштабного процесу внутрішнього переміщення в Україні. Житлові фонди соціального й тимчасового призначення не сформовано, умови розподілу житла не відповідають актуальним потребам. Тому є потреба у швидких заходах з реформування державної житлової політики, спрямованих на створення фондів такого житла, слід переглянути умови надання та використання зазначених житлових фондів в умовах воєнного й повоєнного періодів.

 

Ключові слова: житлова політика; житлові права; житловий фонд; соціальне призначення; внутрішньо переміщені особи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

С. Комнатний

кандидат педагогічних наук, докторант кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Питання Національної ради з відновлення України від наслідків війни : Указ Президента України від 21 квіт. 2022 р. № 266. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/2022#Text.

Home. UNHCR Україна. Retrieved from https://www.unhcr.org/ua.

Про затвердження Порядку та умов надання компенсації центральним органам виконавчої влади та місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасово переміщених осіб : постанова Кабінету Міністрів України від 11 берез. 2022 р. № 261. URL: https://ips.ligazakon.net/document/KP220261.

Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану : постанова Кабінету Міністрів України від 19 берез. 2022 р. № 333. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2022-%D0%BF#Text.

Про затвердження порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб : постанова Кабінету Міністрів України від 26 черв. 2019 р. № 582. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/582-2019-%D0%BF#Text.

Про житловий фонд соціального призначення : постанова Кабінету Міністрів України від 23 лип. 2008 р. № 682. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/682-2008-%D0%BF#Text.

Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України : постанова Кабінету Міністрів України від 18 квіт. 2018 р. № 280. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280-2018-%D0%BF#Text.

Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом : постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовт. 2018 р. № 819. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-2018-%D0%BF#Text.

Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла : постанова Кабінету Міністрів України від 27 листоп. 2019 р. № 980. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980-2019-%D0%BF#Text.

Деякі питання здешевлення вартості іпотечних кредитів : постанова Кабінету Міністрів України від 27 січ. 2021 р. № 63. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/63-2021-%D0%BF#Text.

Про затвердження правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі : постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовт. 1998 р. № 1597. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1597-98-%D0%BF#Text.

Питання надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KFW) : постанова Кабінету Міністрів України від 28 квіт. 2021 р. № 451. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/451-2021-%D0%BF#Text.

Бобкова A. Щодо реалізації права на житло внутрішньо переміщеними особами. Правничий часопис Донецького університету. 2017. № 1–2. С. 3–13. DOI: 10.31558/2518-7953.2017.1-2.1.

Волкова А. O. Сучасна практика надання внутрішньо переміщеним особам соціального житла та житла з житлових фондів для тимчасового проживання. Часопис Київського університету права. 2019. № 4. С. 209–216. DOI: 10.36695/2219-5521.4.2019.38.


Переглядів анотації: 326
Завантажень PDF: 338
Опубліковано
2022-08-21
Розділ
Право і політика