Правові та методологічні проблеми обстеження пошкоджених і знищених унаслідок збройної агресії житлових об’єктів та оцінки збитків

  • С. Комнатний

    кандидат педагогічних наук, докторант кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-2124-2047

Анотація

Мета дослідження полягає у внесенні пропозицій щодо вжиття низки невідкладних заходів на національному та місцевих рівнях задля забезпечення методологічних інструментів для збору даних щодо обсягів зруйнованого та пошкодженого житла, встановлення методів і методологічних засад визначення оцінки збитків, завданих унаслідок широкомасштабної агресії РФ проти України. Методологія. Методологічний інструментарій обрано з огляду на поставлену мету, специфіку предмета й об’єкта дослідження із застосуванням системного порівняльно-правового аналізу нормативних актів України, розроблених з метою встановлення правил і методів збирання даних щодо зруйнованого та  пошкодженого житла й оцінки завданих збитків. Методологія дослідження полягає в проведенні критичного аналізу практичної можливості застосування чинних нормативно-правових актів. Наукова новизна. Збройна агресія РФ проти України спричинила масштабні руйнування житлових й інфраструктурних об’єктів. Громадяни, органи місцевого самоврядування та державної влади постали перед новим викликом – потребою в збиранні даних щодо зруйнованих і пошкоджених об’єктів й оцінці завданих збитків. Уряд ухвалив або скоригував деякі нормативно-правові акти, які мають урегулювати питання фіксації, моніторингу й оцінки збитків. Водночас окреслені питання ще не вивчали на науковому рівні, тому ця робота є першим системним науковим дослідженням у зазначеному напрямі, проведеним після початку повномасштабного вторгнення РФ до України, тобто з 24 лютого 2022 року. Висновки. Наслідком збройної агресії РФ стали масштабні руйнування житлових й інфраструктурних об’єктів. Уряд вжив низку заходів, спрямованих на встановлення правил і методів фіксації пошкоджених і зруйнованих об’єктів та оцінки завданих збитків. Ключовими уповноваженими органами їх здійснення визначено органи місцевого самоврядування. Водночас, попри вжиті урядом заходи правового регулювання, залишається низка прогалин, які не дають змоги повною мірою та максимально ефективно здійснювати фіксацію руйнувань і пошкоджень, оцінювати завдані збитки. Реєстр пошкодженого та знищеного майна повинен бути створений не лише як інформаційна база про фактичні руйнування та пошкодження, а й як джерело інформації щодо обсягів завданих збитків і потреби у відновленні чи компенсації. З метою встановлення точної оцінки завданих збитків слід прискорити розробку та затвердження деталізованої методики за напрямом «втрати житлового фонду та об’єктів благоустрою», як це передбачено відповідно до спеціальної правової бази. Також варто вжити заходи щодо посилення спроможності органів місцевого самоврядування на рівні громад у створенні локальних баз даних із картографування пошкодженого та знищеного житла.

Ключові слова: збройна агресія; житловий фонд; інфраструктура; об’єкти благоустрою; картографування; збитки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

С. Комнатний

кандидат педагогічних наук, докторант кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Прем’єр-міністр України, керівництво ЄС та Світового банку презентували звіт «Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення». 2022 p. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/premier-ministr-ukrainy-kerivnytstvo-ies-ta-svitovoho-banku-prezentuvaly-zvit-shvydka-otsinka-zavdanoi-shkody-ta-potreb-na-vidnovlennia

Міністерство розвитку громад та територій України : [офіц. веб-сайт]. URL: https://www.minregion.gov.ua/press/news/.

Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд : постанова Кабінету Міністрів України від 19 квіт. 2022 р. № 473. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473-2022-%D0%BF#Text.

Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва : постанова Кабінету Міністрів України від 12 квіт. 2017 р. № 257. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/257-2017-%D0%BF#Text.

Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів : наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 6 серп. 2022 р. № 898/38234. URL: https://www.minregion.gov.ua/ base-law/reg-politics/plan-diyalnosti-minregionu-z-pidgotovki-proektiv-regulyatornih-aktiv/nakaz-vid-06-08-2022-%E2%84%96-144-pro-zatverdzhennya-metodyky-provedennya-obstezhennya-ta-oformlennya-jogo-rezultativ/.

Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації : постанова Кабінету Міністрів України від 26 берез. 2022 р. № 380. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/380-2022-%D0%BF#Text.

Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації : проєкт Закону України від 24 берез. 2022 р. № 7198. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39283.

Анісімова А. Відшкодування збитків, завданих пошкодженням або знищенням житла внаслідок збройного конфлікту. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 7. С. 13–17. DOI: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.7.02.

Представлено цифрову платформу зруйнованого/пошкодженого житла на рівні громад і рекомендації національним партнерам. 2022. URL: https://www.coe.int/uk/web/kyiv/news-event/news/-/asset_publisher/ m9nDZlgeFMpW/content/the-presentation-of-the-digital-platform-for-destroyed-damaged-housing-at-the-community-level-and-recommendations-to-national-partners?_101_INSTANCE_m9nDZlgeFMpW_viewMode=view%2F&fbclid=IwAR20UuITmSbWVKhc8DtQr8z2HpVyzsPlAoImnlG8qFbc2cXFx0PR67zmaUg.

Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації : постанова Кабінету Міністрів України від 20 берез. 2022 р. № 326. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-2022-%D0%BF#Text.


Переглядів анотації: 166
Завантажень PDF: 456
Опубліковано
2023-01-22
Розділ
Історія філософії права і методологія права