Формальні та неформальні аспекти логіки розслідування

  • О. Гвоздік

    доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0003-3146-2120

Анотація

Мета статті полягає у визначенні умов раціонального поєднання формальних і неформальних аспектів логічного аналізу, спрямованого на оптимізацію стратегій розслідування. Методологія. Метод порівняльного аналізу використано для виявлення джерел основних суперечностей, що простежуються в найпоширеніших методологічних підходах до розв’язання окресленої проблеми в сучасній літературі. На підставі методу семантичного аналізу визначено умови дієвості різних логіко-методологічних засобів у сфері слідчо-пошукової діяльності. Методи логічного моделювання, узагальнення та формалізації застосовано в процесі розробки концептуальних засад і технологічних моделей ефективного застосування формальних і  неформальних аналітичних підходів у слідчій практиці. Наукова новизна. У статті уточнено співвідношення методологічних функцій і визначено умови релевантності формальних і неформальних підходів до побудови логічного аналізу, а також запропоновано модель ефективного поєднання таких підходів у процесі  розробки й  оптимізації стратегій розслідування. Висновки. Формальні та неформальні підходи до аналізу слідчої діяльності характеризуються наявністю як своїх переваг, так і відповідної методологічної обмеженості. Тож у практиці розслідування доцільним є узгоджене поєднання згаданих підходів, з огляду на умови їх релевантності та ефективного застосування. Такі умови визначаються логічною моделлю побудови стратегій слідчо-пошукового процесу, яка презентує динаміку його розгортання як хронологічної послідовності синхронізованих станів «картини» розслідуваних подій, що уможливлює не тільки змістовний, але й структурно-формальний їх аналіз.

Ключові слова: методологія слідчої діяльності; формальний і неформальний аналіз; семантичні основи логічних методів; логіка розслідування; стратегія розслідування; логічний аналіз версій; технологія логічної організації розслідування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. Гвоздік

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Dagan H. The New Legal Realism and The Realist View of Law. Law & Social Inquiry.2018. Vol. 43. Issue 02.

P. 528–553.doi: https://doi.org/10.1111/lsi.12319.

Girod R. Logical Investigative Methods: Critical Thinking and Reasoning for Successful Investigations. N.Y. : CRC Press, 2015. 270 p. doi: https://doi.org/10.1111/lsi.12319.

Грифцова И. Неформальная логика в контексте современной философии познания. Философские науки. 2011.№ 4. С. 199–206.

Гвоздік О. Критерії достатності доказів. Філософські та методологічні проблеми права. 2019. № 2 (18). С. 63–70. doi: https://doi.org/10.33270/02191802.63.

Гвоздік О. Логіко-семантичний аспект побудови стратегій розслідування. Філософські та методологічні проблеми права. 2020. № 2 (20). С. 86–92. doi: https://doi.org/10.33270/02202002.86.

Johnson R. H., Blair J. A. Informallogic: Anoverview.InformalLogic. 2000. Vol. 20. No. 2. P. 93–99.

Хинтикка Я. Логико-эпистемологические исследования. М. : Прогресс, 1980. 448 с. doi: https://vk.com/ doc370716055_604214589.

Хоменко И. Теоретические проблемы неформальной логики: конфликты точек зрения. Эпистемология и философия науки. 2013. Т. ХХХVІІ. № 3. С. 85–98.

Колодіна А. Екстраполяція принципів окремих методик розслідування у слідчу діяльність. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 11. С. 355–361. (Серія «Криміналістика»). doi: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.11.61.

McCann M. Preface to The New Legal Realism. Vol. I and II. Cambridge University Press, 2016. doi: https://doi.org/10.1017/CBO9781139683432.001.

Palcu Р., Morostes А. Profiling as a logical form of reasoning in order to solve controversial circumstances on the crime scene. Journal of legal studies. 2016. Vol. 17. No. 31. P. 46–57. doi: https://doi.org/10.1515/jles-2016-0005.

Pardo M. S. The paradoxes of legal proof: A critical guide. Boston University Law Review. 2019. Vol. 99. P. 233–290. doi: https://ssrn.com/abstract=3293023.

Petherick W. Logic and Reasoning in Crime Analysis. Applied Crime Analysis.2015. P. 14–38. doi: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-29460-7.00002-8.

Тягло А. О стандартах доказательства. Форум права. 2018. № 1. С. 88–94. doi: http://doi.org/10.5281/zenodo.1239007.

Walton D. N. A Handbook for Critical Argument.Cambridge University Press, 1989. 292 p.

Walton D. N. Informal logic: a pragmatic approach. 2nd ed. Cambridge University Press, 2008. 345 p.


Переглядів анотації: 214
Завантажень PDF: 305
Опубліковано
2022-02-13
Розділ
Онтологія права