Державницько-політичні погляди в універсалістській системі світогляду Піфагора

  • М. Костицький

    доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-2093-2513

Анотація

Метою статті є запровадження (чи повернення) в науковий обіг інформації про призабутого універсального античного мислителя, філософа і мудреця Піфагора. Він був тим, з кого почалися європейська філософія, наука, культурологія, музикознавство тощо. У цілісному вченні мислителя важливим є акцент на державницьких і політичних поглядах, які стали підґрунтям для їх розвитку іншими античними філософами й мудрецями. Методологічною основою статті є математична та логічна методології. Науковою новизною є те, що автор уперше вчення та світогляд Піфагора розглядає як цілісність (навіть не мозаїку), у якій нерозривно представлені державницькі й політичні погляди мислителя. Вітчизняні й іноземні науковці обходять постать Піфагора та його вчення, замовчують або згадують кількома реченнями (іноді – на декількох сторінках). Винятком можна вважати монографію та наукові статті професора Сергія Меленка. Висновки. На нашу думку, спадщину Піфагора необхідно дослідити цілісно (чи хоча б комплексно) і повернути це імʼя в історію філософії, історію філософії права, історію науки загалом.

Ключові слова: Піфагор; піфагорійська община; акусматика; математика; космологія; душа; піфагорійська етика; державний устрій; політичний устрій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

М. Костицький

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Аристотель. Сочинения в четырех томах. М. : Мысль, 1976. Т. 1. 550 с.

Блаватская Е. Тайная доктрина: Эзотерическое учение : в 2 кн. / пер. с англ. М. : АСТ, 2003. Кн. 1. 397 с.

Будко В. В. Философия науки : учеб. пособие. Харьков : Консум, 2005. 268 с.

Чумаченко Б. М. Вступ до культурології античності. Стародавня Греція : навч. посіб. Київ : Академія, 2003. 100 с.

Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. СПб. : Наука, 1993. Кн. 1. 350 с.

Гокінґ С. Теорія всього : зб. лекцій. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. 160 с. doi: http://doi.org/10.11.19/1.48.65548.

Kaufman A. Rechtphilosophis. München : C. H. Becrʼsche Velagsbuchhandlung, 1997. 365 р.

Kerferd G. B. What can we Know of Pythagoras? C. J. de Vogel: Pythagoras and Early Pythagoreanism: an interpretation of neglected evidence of the philosopher Pythagoras. P. 323 ; 6 plates. Assen : Van Gorcum, 1966. Cloth, fl. 28.50. The Classical Review. Cambridge : Cambridge University Press, 2009. doi: https://doi.org/10.1017/S0009840X0032755X.

Лаэртский Д. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М. : Мысль, 1979. 620 с.

Фрагменты ранних греческих философов / под ред. А. В. Лебедев. М. : Наука, 1989. Ч. І. 576 с.

MacRis C. Pythagoras. The History of Western Philosophy of Religion / Ed. By G. Oppy. London : Acumen Publishing, 2013. P. 23–40. doi: https://doi.org/10.1017/UPO9781844654635.003.

O’Meara D. J. Pythagoras Revived: Mathematics and Philosophy in Late Antiquity. Oxford : Oxford Scholarship Online, 2004. URL: https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/0198239130.001.0001/acprof-9780198239130. doi: 10.1093/0198239130.001.0001.

Овчинников Н. Ф. Тенденция к единству науки. М. : Наука, 1988. 272 с.

Пифагор. Золотой канон. Фигуры эзотерики. М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. 448 с.

Пифагор, Эпиктет. Пифагоровы законы и нравственные правила. Афоризмы этикета. М. : Олма-Пресс ; СПб. : Нева ; Скриптириум, 2000. 384 с.

Popkin R. H., Stroll A. Filozofia. Poznan : Zysa i S-ra Wudawnictwo, 1994. 528 р.

Radbruch G. Rechtsphilosophic. Heidelberg : C. F. Müller, 1999. 278 p.

Редкин П. Г. Из лекций по истории философии права в связи с историей философии вообще : в 7 т. СПб. : М. М. Стасюлевич, 1889. Т. 2. 403 с.

Doctrine and Doxography. Studies on Heraclitus and Pythagoras / Ed. By D. Sider, D. Obbink. Berlin : De Gruyter, 2013. 349 p. doi: https://doi.org/10.1515/9783110331370.

Slipro T. Sy Zarys etuki ogolney. Krakow : Wudawnictwo Wam, 2009. 455 р.

Вернадський В. Наукова думка як планетарне явище. Український культурологічний альманах. 2004. Вип. 57–58. 824 с.

Юркевич П. Історія філософії права. Філософія права. Філософський щоденник. Київ : Укр. світ, 1999. 756 с.

Zhmud L. What is Pythagorean in the Pseudo-Pythagorean Literature? Philologus. 2018. Vol. 163. Issue 1. P. 72–94. doi: https://doi.org/10.1515/phil-2018-0003.


Переглядів анотації: 269
Завантажень PDF: 545
Опубліковано
2020-10-26
Розділ
Філософські проблеми окремих напрямів правознавства

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають